Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition
Proposition om förvaltning av, tillsyn över och granskning av EU:s instrument för återhämtning och resiliens lämnades till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 14.30
Pressmeddelande
EU-flaggan

En regeringsproposition om förvaltning av, tillsyn över och granskning av den finansiering som fås från Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens överlämnades till riksdagen torsdagen den 28 april.

I propositionen ingår ett lagförslag med bestämmelser om de nationella myndigheter som ansvarar för förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av faciliteten för återhämtning och resiliens samt deras uppgifter och om myndigheternas rätt till uppgifter och inspektionsrätt. Lagförslaget innehåller också vissa särskilda begränsningar i fråga om beviljande och utbetalning av stöd. De lagar som föreslås i propositionen avses träda i kraft den 1 juni 2022.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är det största programmet inom EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU). Dess mål är att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen och att förbättra medlemsstaternas återhämtningsförmåga. Dessutom vill man minska de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen samt stödja den gröna och den digitala omställningen. Dessa mål stärker sysselsättningen och produktionspotentialen i medlemsländerna efter coronakrisen och stöder en hållbar tillväxt.

Finland offentliggjorde sin plan för återhämtning och resiliens i maj 2021, och Europeiska unionens råd godkände planen i oktober samma år. Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. En nationell återhämtnings- och resiliensplan är en förutsättning för att ett EU-medlemsland ska få finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens.

 

Mer information: 

Niko Ijäs, budgetråd, tfn +358 295 530 170, niko.ijas(at)gov.fi
Joel Kuuva, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, joel.kuuva(at)gov.fi