Hyppää sisältöön
Media

Finanssineuvos Mari Näätsaari ja alivaltiosihteeri Päivi Nerg:
Maailman paras hallinto – osaamista ja uudistumista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2019 15.18
Kolumni
Päivi Nerg ja Mari Näätsaari.

Hallituspuolueet sitoutuvat hallitusohjelmassa uudistamaan politiikkaa kuudella lupauksella. Lupaukset muodostavat hallitusohjelman toimeenpanon yhteisen arvopohjan.

Lupaukset hallinnon jatkuvasta oppimisesta, uudenlaisesta vuorovaikutuksesta sekä tietopohjaisesta päätöksenteosta liittyvät kiinteästi myös virkakunnan työhön.

Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta

Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta tarkoittaa, että emme jatkuvan muutoksen keskellä kuvittele tietävämme etukäteen, mikä toimii ja mikä ei. Teemme töitä uudella tavalla, etsimme tietoa ja kokeilemme. Toimimme tavoilla, joista suomalaiset hyötyvät.

On tärkeää, että jokaisella valtion työntekijällä on mahdollisuus oppia uutta työssään, mieluiten joka päivä ja yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on otettu henkilöstöjohtamisessa tärkeimmäksi tavoitteeksi. Kehittämistoiminnassa on sitouduttu vahvasti kokeilukulttuuriin. Edelleen meidän pitää rohkaista jokaista miettimään arjessaan, miten asioita voitaisiin tehdä uudella tavalla. Myönteisen asenneilmapiirin luominen on ensimmäinen askel uuden oppimiseen ja uudella tavalla tekemiseen.

Lupaukset uudenlaisesta vuorovaikutuksesta ja tietopohjaisesta politiikasta

Työmme julkisessa hallinnossa on yhteistä työtä Suomen hyväksi. Poikkihallinnollinen asioiden valmistelu ja tietoon perustuva päätöksenteko ovat onnistumisemme edellytyksiä. Vain yhdessä voimme onnistua.

Yhteiskunnan uudistamiseen tarvitaan mukaan yhä laajempia ja erilaisia ryhmiä. Ihmisten osallistumista julkisen hallinnon toimintaan vahvistamme sitoutumalla aitoon dialogiin ja verkostomaiseen työskentelytapaan. Vuorovaikutuksella tulee olla myös aitoa vaikutusta valmisteluun – näennäiskuulemiset eivät ole enää tätä päivää. Teemme tilaa uudelle sallimalla muutoksen ”bottom up”.

Johtaminen ja perinteiseen statukseen perustuvat hierarkiat tulevat haastetuiksi, kun työ siirtyy yhä enemmän pysyvistä organisaatiorakenteista muuntuviin verkostoihin ja ekosysteemeihin. Olemme kehittäneet viime vuosina valtionhallinnossa vahvasti johtamista juuri näistä lähtökohdista. Ylintä johtoa ja keskijohtoa on koulutettu uudenlaiseen, rajat ylittävään yhteistyöhön.

Hallinnossa on jo nyt suunnattoman paljon kerättyä tietoa. Haasteena on tiedon analysointi – miten tietoa valitaan, hyödynnetään, yhdistetään ja edelleen opetetaan tekoälylle. Tiedon hyödyntämiseen liittyy paljon eettisiä näkökohtia. Tätä arvokeskustelua meidän tulee käydä, jotta säilytämme hyvän hallintomme kivijalan – luottamuksen.

Tekemästämme hyvästä työstä meidän pitää viestiä entistä monipuolisemmin, jotta tavoitamme myös uravalintaansa tekevät nuoret. Työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus nousevat nuorten arvoasteikossa ja valinnoissa korkealle. Merkityksellistä työtä on tarjolla paljon lähivuosina, kun valtionhallinnosta eläköityy runsain määrin henkilöstöä ja kilpailemme hyvistä työntekijöistä. Mottomme on: Osaava henkilöstö tekee maailman parhaan hallinnon!

Päivi Nerg

alivaltiosihteeri
@PaiviNerg

Mari Näätsaari

finanssineuvos
@marinaatsaari