Hyppää sisältöön
Media

Mitä toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi tulee tehdä? OECD:n arviointi on käynnissä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.7.2020 13.20
Uutinen

Arviointi tarjoaa suosituksia, jotka auttavat suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia Suomessa.

Suomi on ensimmäinen maa, jolle OECD toteuttaa Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet –arvioinnin

Arvioinnin myötä Suomi voi toimia kannustajana ja esimerkkinä aiheen tärkeydestä myös kansainvälisesti. Pidemmällä aikavälillä arvioinnit ovat osa OECD:n avoimuusindeksin ja sitä tukevien periaatteiden luomista. Mittareilla ja periaatteilla autetaan maita suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia. 

Suomi on toistuvasti pärjännyt hyvin kansainvälisten järjestöjen julkaisemissa demokratiaa, ihmisoikeuksia, lehdistönvapautta, korruptoitumattomuutta ja hallinnon toimivuutta mittaavissa vertailuissa. Suomalaisen demokratian heikkoutena voidaan kuitenkin pitää yhteiskunnallisen osallistumisen eriarvoistumista sekä äänestysaktiivisuuden alenemista. Yhteiskunnallisessa osallisuudessa on suuria sosioekonomisia ja alueellisiakin eroja.

Arvioinnissa kuullaan kansalaisyhteiskunnan moninaisia toimijoita

Arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevaa tietopohjaa kansalaisyhteiskuntien tilaa koskien, esimerkiksi kansainvälisten vertailujen osalta. Osana arviointia toteutettiin kysely Suomelle kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista sekä haastattelukierrokset suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille, kuten kansalaisjärjestöjöille median edustajille, yksityiselle sektorille, tutkijoille ja hallinnon edustajille.

Nyt kaikilla halukkailla on mahdollisuus ehdottaa, mitä toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi tulee tehdä. Aika ehdotuksille on syyskuun alkuun. OECD:n suositukset Suomelle valmistuvat alkuvuonna 2021.

Lisätietoja:

finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 0295 530087, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö