Hyppää sisältöön
Media

Miten digikannustin ja digiohjelman asiantuntijatuki eroavat toisistaan?

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2022 10.40
Uutinen

Valtiovarainministeriö avasi helmikuussa haun kahteen erilliseen julkisen sektorin digitalisaatiota edistävään tukimuotoon. Tukimuodot eivät ole päällekkäisiä, vaan tekemisen muodoiltaan ja kohteiltaan erilaisia.

Kuntien digitalisaation valtionavustusta voi saada kuntien ja kuntayhtymien digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Digiohjelman asiantuntijatuki on puolestaan esimerkiksi palvelumuotoilijan tai käytettävyysosaajan käytännön asiantuntija-apua.  

Valtiovarainministeriön asiantuntijat vaihtavat keskenään tietoa saapuneista hakemuksista ja tehdyistä valinnoista. Samaan kehittämiskohteeseen ei ole mahdollista saada tukea molemmista lähteistä. 

Taulukko tukimuotojen luonteista ja eroavaisuuksista

 

Kuntien digitalisaation valtionavustus Digiohjelman asiantuntijatuki
Kohde

Kuntien toiminnan, tehtävien tai sisäisten prosessien digitalisointi ja uudistaminen siten, että hankkeen toteutuksessa korostetaan 

  • tietoaineistojen laadun kuvaamista, arviointia ja kehittämistä osana kuntien tiedonhallintaa tai
  • osaamisen kehittämistä ja varmistamista.

Asiantuntijatuki, joka kohdistuu palvelujen toteutusta edeltävään vaiheeseen ja haasteisiin, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin:

  1. Asiakkaat – sujuvat palvelut ja yhteistyö
  2. Organisaatiot ja verkostot – muutoksen käynnistäminen
  3. Ratkaisut – kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntäminen
Tukimuoto Valtionavustus, määräraha yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa Asiantuntijoiden käyttömahdollisuus ja kehittämishaasteen sparraus
Mahdolliset hakijat Kunnat ja kuntayhtymät Kunnat ja valtion virastot, kohderyhmänä erityisesti pienet toimijat
Hakuaika 8.2.–25.4.2022 18.2.–1.4.2022

Lisätietoja kuntien digitalisaation valtionavustuksesta

Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, jani.heikkinen(at)gov.fi

Lisätietoja Digiohjelman asiantuntijatuesta

Johtava asiantuntija Sirpa Fourastie, puh. 0295 535 194, sirpa.fourastie(at)dvv.fi
Hankepäällikkö Annette Hotari, puh. 0295 535 028, annette.hotari(at)dvv.fi
Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, puh. 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi

Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat