Hoppa till innehåll
Media

Hur skiljer sig incitamentet för digitalisering och expertstödet för digitalisering från varandra?

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 10.40
Nyhet

Finansministeriet utlyste i februari två separata stödformer som främjar digitaliseringen inom den offentliga sektorn. Stödformerna är inte överlappande, utan formerna för genomförandet och stödmålen är olika.

Statsunderstöd för digitalisering i kommunerna kan beviljas projekt som främjar digitaliseringen i kommunerna och samkommunerna. Expertstödet för programmet för digitalisering utgör i sin tur praktiskt experthjälp som tillhandahålls till exempel av en tjänstedesigner eller ett användbarhetsproffs.  

Finansministeriets experter utbyter sinsemellan information om inlämnade ansökningar och gjorda val. Det är inte möjligt att få stöd för samma utvecklingsobjekt från båda källorna. 

Tabell över stödformernas karaktär och olikheter

 

  Statsunderstöd för digitalisering i kommunerna Expertstöd inom programmet för digitalisering
Kohde

Digitalisering och reformering av kommunernas verksamhet, uppgifter eller interna processer så att man i genomförandet av projektet fokuserar på 

  • beskrivning, utvärdering och utveckling av informationsmaterialens kvalitet som en del av kommunernas informationshantering eller 
  • kompetensutveckling och säkerställande av kompetensen.

Expertstöd inriktat på det skede som föregår tillhandahållandet av tjänster och på utmaningar som hänför sig till följande teman:

  1. Kunder – smidiga tjänster och samarbete
  2. Organisationer och nätverk – att inleda förändring
  3. Lösningar – utnyttjande av nationella gemensamma tjänster
Tukimuoto Statsunderstöd, anslaget sammanlagt högst 10 miljoner euro Möjlighet att anlita experter och sparring av utvecklingsutmaningen
Mahdolliset hakijat Kommunerna och samkommunerna Kommuner och statliga ämbetsverk, målgrupp i synnerhet små aktörer
Hakuaika 8.2.–25.4.2022 18.2.–1.4.2022

Mer information om statsunderstödet för digitalisering i kommunerna

Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, Anne-Marie. valikangas (at) gov.fi,
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, Suvi. Savolainen (at) gov.fi 
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)gov.fi

Mer information om expertstöd för digitaliseringsprogrammet

Sirpa Fourastie, ledande sakkunnig, tfn 0295 535194, sirpa.fourastie(at)dvv.fi
Annette Hotari, projektchef, tfn 0295 535 028, annette.hotari(at)dvv.fi
Marjukka Saarijärvi, programchef, tfn 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi

Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT