Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvityshenkilö Antti Rantakokko:
Monimuotoista kaupunkipolitiikkaa tarvitaan tukemaan seutukaupunkien elinvoimaa

Työ- ja elinkeinoministeriöValtiovarainministeriöYmpäristöministeriö
12.10.2017 12.03
Tiedote

Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö asettivat toukokuussa selvityshenkilön selvittämään seutukaupunkien taloudellista elinvoimaisuutta ja sitä, miten seutukaupungit pääsisivät nykyistä paremmin osaksi talouskasvua.

Selvityshenkilö, kaupunkineuvos Antti Rantakokko luovutti 12.10. selvitysraporttinsa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

”Suomessa tarvitaan vahvempaa ja monimuotoisempaa kaupunkipolitiikkaa, jossa myös seutukaupungit ovat mukana. Tässä keskustelussa seutukaupunkien tulee olla itse aktiivisia. Seutukaupunkien näkökulmasta tarvitaan kokonaistarkastelua ja sen mukaista ohjelmallista politiikkaa”, sanoi Antti Rantakokko luovuttaessaan selvitysraporttinsa. 

Selvityshenkilö Rantakokon ehdottama seutukaupunkiohjelma olisi seutukaupunkien ja valtion välinen yhteistyöohjelma, joka tarkastelee ja ehdottaa toimenpiteitä seutukaupunkien elinvoiman ja erityisyyden huomioon ottamiseksi. Ohjelman keskeinen sisältö olisi innovaatiokyvykkyyden ja -ympäristöjen rakentaminen osana elinvoimatyötä. Seutukaupungit muodostavat oman kaupunkiverkostonsa. Seutukaupungit ovat teollisen Suomen ydinalueita, joilla on iso merkitys Suomen viennissä.

”Tärkeintä on etsiä yhteisiin ongelmiin yhteisiä lääkkeitä ja rakentaa toimivia valtakunnallisia ratkaisuja. Suomalaiset seutukaupungit ovat tarttuneet kasvun mahdollisuuksiin rakennemuutostilanteessa hienolla tavalla: esimerkkejä tästä ovat Rauman ja Uudenkaupungin positiivinen rakennemuutos ja uudet työpaikat”, toteaa Rantakokko.

Seutukaupungit ovat olleet menettäjiä viime vuosikymmenien rakennemuutoksissa. Seutukaupunkien pienet aluetaloudet ovat myös äkillisten rakennemuutosten tilanteessa erityisen herkkiä.

Kaupunkien ensisijaisena tehtävänä on ennakoida rakennemuutoksia kehittämällä riittävän laajapohjaista elinkeinorakennetta. Talouden kehitysnäkymät ovat juuri nyt valoisat koko maassa. Seutukaupungeilla on mahdollisuus rohkeaan uudistumiseen ja elinvoimansa kehittämiseen. Tästä huolimatta äkillisiltä rakennemuutoksilta ei voida välttyä. Näitä tilanteita varten tulee olla alueen ja valtion väliseen kumppanuuteen perustuvat horisontaalinen toimintatapa ja resurssit, sanoo Rantakokko. 


Tutustu tarkemmin:

Selvityshenkilö Antti Rantakokko: Elivoimaa seutukaupungeille - seutukaupunkiselvitys
Selvityshenkilö Antti Rantakokko: Tiedotustilaisuuden esitys 

VTT Timo Aro: Seutukaupunkien kasvun osatekijöiden tilastoanalyysi
VTT Timo Aro: 14 seutukaupungin kasvuanalyysi 


Lisätietoja:

Selvityshenkilö, kaupunkineuvos Antti Rantakokko p. 0400 666 568

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Kimmo Tiilikainen Kunta-asiat Mika Lintilä