Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredaren Antti Rantakokko:
Månsidig stadspolitik för att stöda regionstädernas livskraft

Arbets- och näringsministerietFinansministerietMiljöministeriet
12.10.2017 12.03
Pressmeddelande

Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet tillsatte i maj en utredare som skulle utreda regionstädernas ekonomiska livskraft och hur regionstäderna kunde få del av tillväxten på ett bättre sätt än i dagsläget.

Utredaren, stadsrådet Antti Rantakokko överlämnade den 12 oktober 2017 sin utredningsrapport till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och näringsminister Mika Lintilä.

”Finland behöver en starkare och mångsidigare stadspolitik som även inkluderar regionstäderna. Regionstäderna måste själva inta en aktiv roll i denna diskussion. Ur regionstädernas perspektiv behövs det en övergripande granskning och programenlig politik”, sade Antti Rantakokko då han överlämnade sin utredningsrapport. 

Regionstadsprogrammet som utredare Rantakokko föreslår består av regionstädernas och statens samarbetsprogram som granskar och föreslår åtgärder för beaktandet av regionstädernas livskraft och särdrag. Det centrala innehållet i programmet utgörs av skapandet av innovationsförmåga och -miljöer i samband med livskraftsarbetet. Regionstäderna utgör ett eget nätverk. Regionstäderna hör till kärnområdena i det industriella Finland och de spelar en stor roll för exporten.
”Det viktigaste är att hitta gemensamma svar på gemensamma frågor och att utveckla välfungerande rikstäckande lösningar. De finländska regionstäderna har tagit vara på tillväxtmöjligheterna i strukturomvandlingssituationerna på ett utmärkt sätt: som exempel kan nämnas den positiva stukturomvandlingen och de nya arbetsplatserna i Raumo och Nystad”, konstaterar Rantakokko.

Regionstäderna har varit de som förlorat mest under de senaste årtiondenas strukturomvandlingar. Regionstädernas små regionala ekonomier är också synnerligen sårbara i akuta strukturomvandlingar.

Städernas primära uppgift är att förutse strukturomvandlingar genom att utveckla tillräckligt mångsidiga näringsstrukturer. Just nu är de ekonomiska utsikterna positiva i hela landet. Regionstäderna har en möjlighet till modiga reformer och utveckling av den egna livskraften. Akuta strukturomvandlingar kan trots det inte undvikas. För dessa slags situationer måste vi ha horisontella handlingssätt och resurser som baserar sig på partnerskap mellan regionen och staten, säger Rantakokko. 

Läs mer (på finska):

Selvityshenkilö Antti Rantakokko: Elivoimaa seutukaupungeille - seutukaupunkiselvitys
Selvityshenkilö Antti Rantakokko: Tiedotustilaisuuden esitys 

VTT Timo Aro: Seutukaupunkien kasvun osatekijöiden tilastoanalyysi
VTT Timo Aro: 14 seutukaupungin kasvuanalyysi 

Ytterligare information:

Antti Rantakokko, utredare, stadsråd, tfn 0400 666 568

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kimmo Tiilikainen Kommunärenden Mika Lintilä