Hyppää sisältöön
Media

OECD:n arvio: Suomi on jatkanut erinomaista työtä verotuksen kansainvälisen tietojenvaihdon parissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2022 12.59
Tiedote

OECD:n yhteydessä toimiva Global Forum on arvioinut pyynnöstä tapahtuvan verotuksen tietojenvaihdon standardin voimaansaattamista Suomessa. Suomi noudattaa arvion mukaan standardia suurimmaksi osin.

Kansallisten veropohjien kaventumista pyritään estämään kansainvälisen yhteistyön avulla. Yksi kansainvälisen yhteistyön muoto on pyynnöstä tapahtuva tietojenvaihto, jolla tarkoitetaan virka-apupyynnön lähettämistä toiseen valtioon tilanteessa, jossa toisesta maasta tarvitaan yksityiskohtaisia verotukseen liittyviä tietoja, joita sen maan viranomaisilla oletettavasti on hallussaan. 

Global Forum valvoo verotuksen pyynnöstä tapahtuvan tiedonvaihdon (EOIR) ja automaattisen tiedonvaihdon (AEOI) standardin täytäntöönpanoa ja tekee niistä vertaisarviointeja. Global Forumin yli 160 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet noudattamaan standardin vähimmäisvaatimuksia. Vertaisarviointi jakaa valtiot neljään eri luokkaan: valtiot joko noudattavat standardia täysin, suurimmaksi osin, osittain tai eivät ollenkaan. Suomi sijoittui elokuussa julkistetussa arviossa kategoriaan standardia noudatetaan suurimmaksi osin.

Arvio annettiin kymmenen yksittäisen kriteerin osalta kolmessa eri kategoriassa: arvioitavina olivat tietojen saatavuus, saatavuuden helppous sekä tiedonvaihdon käytäntö. Arviointia tehtiin sekä lainsäädännön että käytännön toimeenpanon tason osalta. 

Global Forumin arvion mukaan Suomi on jatkanut erinomaista työtä verotuksen kansainvälisen tietojenvaihdon parissa. Palaute myös kumppanimailta on erittäin hyvää: kumppanimaat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön niin käytännön yhteydenpidon kuin tietojen laadunkin osalta. Lisäksi Suomen vastausajat virka-apupyynnöissä ovat maailman kärkitasoa. 

Pohjoismaista arvioinnissa on pärjännyt parhaiten Norja, joka noudattaa standardia täysin.

Kehitettävää edunsaajatietoja koskevassa lainsäädännössä

Edellisen kerran arviointi on tehty vuonna 2013, jolloin Suomen arviointi oli vaatimusten mukainen. Standardia on tämän jälkeen päivitetty erityisesti edunsaajatietojen saatavuuden osalta, joten uusi arvio ei ole täysin vertailukelpoinen aiemman kanssa. Suomi on pyrkinyt implementoimaan niin lainsäädäntöön kuin käytänteisiin myös standardin uudemmat osat, mutta arvion mukaan Suomi täyttää uudet vaatimukset vain osittain, mikä laskee Suomen kokonaisarviota. 

Suomen tulee varmistaa, että riittävät, ajantasaiset ja tarkat edunsaajatiedot ovat saatavilla. Suomen tulee myös saattaa voimaan muun ohessa tehokkaat sanktiot, jos vaadittavia tietoja ei ilmoiteta edunsaajarekisteriin. 

Lisäksi Suomen tulee luoda kattava valvontasuunnitelma, joka takaa valvontaviranomaisesta ja yritysmuodosta riippumatta riittävien, tarkkojen ja ajantasaisten edunsaajatietojen saatavuuden. Suomen tulee tarkentaa myös ammattiin perustuvaa salassapitovelvollisuutta suhteessa verotuksen kansainväliseen tietojenvaihtoon, jotta sen sisältö on linjassa standardin kanssa.

Arvioinnissa oli mukana useita eri tahoja: niin lainsäädännön laatijoita kuin käytännön toteuttajiakin. Mukana olivat valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, Finanssivalvonta, Aluehallintovirasto (ESAVI), Keskusrikospoliisi sekä Suomen Asianajajaliitto.

Lisätietoja: 
Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, puh. 0295 530 105, harri.joiniemi(at)gov.fi