Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osallistava kasvu, luottamus ja hyvinvoinnin tasainen jakautuminen OECD:n hallintoministereiden kokouksen agendalla

Valtiovarainministeriö 28.10.2015 8.18
Tiedote

OECD:n Public Governance -ministerikokoukseen osallistuu yli 50 delegaatiota, 30 ministeriä ja yli 200 osallistujaa. Vastaavia kokouksia järjestetään kerran viidessä vuodessa. Suomi on kokouksen puheenjohtajamaa, varapuheenjohtajina toimivat Japani, Saksa ja Yhdysvallat. Puheenjohtajana kokouksessa toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Ministerikokous on ensimmäinen ministeritason OECD-kokous Suomessa. Suomi on ollut OECD:n jäsen vuodesta 1969.

Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on suurimmillaan 30 vuoteen monissa maailman maissa. OECD:ssä nähdään hyvin vahvasti, että talouden pitää kasvaa, mutta talouskasvu ei ole itseisarvo, vaan tie lisätä ihmisten hyvinvointia ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi, kuormittavat julkista hallintoa. Kokouksessa luodaan yhteinen julkisen hallinnon tulevaisuuden visio.

Luottamus on merkittävä pääoma, kun muut resurssit vähenevät

–Merkittäviäkin muutoksia voidaan panna toimeen, kun kansalaiset luottavat hallintoon. Keskeistä on myös, että julkisen hallinnon toimijat luottavat toisiinsa, yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Aidon luottamuksen tulee pohjautua vuorovaikutukseen ja olla molemminpuolista. Olennaista on, että myös hallinto luottaa kansalaisiin, ministeri Vehviläinen sanoi esitellessään kokouksen agendaa tiedotustilaisuudessa.

Luottamuspääoma on merkittävä resurssi yhteiskunnallisten muutosten toimeenpanossa. Sitä tarvitaan erityisesti silloin, kun muut resurssit vähenevät.

Aitoa keskustelua innovaatiolabseissa

Yhteisen täysistunnon jälkeen ministerit keskustelevat keskenään neljässä eri rinnakkaisistunnossa eli ”innovaatiolabseissa” (Voice, Design, Delivery, Accountability), mitä hallinnot voivat tehdä sen edesauttamiseksi, että hyvinvoinnin jakaantuminen olisi tulevaisuudessa tasapuolisempaa.

  • Miten voimme paremmin kuunnella kansalaisia ja yrityksiä kun parannamme politiikkaa ja julkisia palveluja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi?
  • Miten taataan laadukas tietopohja osallistavan kasvun politiikalle läpi koko hallinnon?
  • Miten kehitetään palvelujen laatua kansalaisille ja kansalaisten kanssa?
  • Miten tiedämme koska politiikkatoimet ovat vaikuttavia tai koska niitä pitää muuttaa?

Youth Dialoguen terveiset kokoukselle  - Nuorille pitää olla foorumeita, missä voi harjoitella vaikuttamista

OECD:n hallintoministerikokoukselle tuli tiistain Youth Dialogue –keskustelutilaisuudesta vahvoja viestejä seitsemän maan kolmeltakymmeneltä nuorelta. Nuorille tulisi olla erilaisia foorumeita, missä voi harjoitella vaikuttamista.  Nuoret korostivat, että kaikkeen informaatioon pitää olla vapaa pääsy. Hyvänä esimerkkinä päätöksenteon taustoittamisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista mainittiin suomalainen  otakantaa.fi –palvelu ja sosiaalisen median hyödyntäminen hallinnossa. Ministereille korostettiin myös, että nuorten sanomisilla pitää myös olla vaikutusta.

Kokoukseen osallistuvat maat

#GovMin15

Lisätietoja
finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02955 30087
erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Ministeriö Valtiovarainministeriö