Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Engagerande tillväxt, förtroende och jämn fördelning av välfärden på OECD:s förvaltningsministrars mötesagenda

Finansministeriet 28.10.2015 8.18 | Publicerad på svenska 28.10.2015 kl. 12.16
Pressmeddelande

OECD:s Public Governance –ministermöte har över 50 delegationer, 30 ministrar och mera än 200 deltagare. Motsvarande möten ordnas vart femte år. Finland är ordförandeland, Japan, Tyskland och Förenta staterna är vice ordföranden. Mötesordförande är kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Ministermötet är det första OECD-mötet på ministernivå i Finland. Finland har varit medlem i OECD sedan 1969.

Engagerande tillväxt ökar på välfärd och deltaktighet i samhällelig verksamhet

Klyftan mellan rika och fattiga har varit den största på 30 år i flera länder. OECD anser bestämt att ekonomin bör växa, men tillväxten är inte något självändamål utan ett sätt att öka på välfärden och delaktigheten i den samhälleliga verksamheten. Den offentliga förvaltningen belastas av globala utmaningar, såsom klimatförändringen och flyktingkrisen. Mötet ska skapa en gemensam framtidsvision för den offentliga förvaltningen.

Förtroendet ett betydande kapital då andra resurser blir allt knappare

  • Det är möjligt att verkställa betydande reformer om medborgarna litar på förvaltningen. Att aktörerna inom den offentliga förvaltningen litar på varandra, företagen och den tredje sektorn spelar också en väsentlig roll. Verkligt förtroende baserar sig på interaktion och ömsesidighet. Det är också viktigt att förvaltningen litar på medborgarna, sade minister Vehviläinen då hon presenterade mötesagendan.

Förtroendekapitalet är en betydelsefull resurs när det gäller att verkställa samhälleliga förändringar. Det behövs framför allt i ett läge där andra resurser minskar.

Öppen diskussion vid innovationslabs

Efter det gemensamma plenarmötet kommer ministrarna att diskutera under fyra parallella sessioner eller s.k. ”innovationslabs” (Voice, Design, Delivery, Accountability) om hur förvaltningen i framtiden kunde främja jämnare fördelning av välfärden:

  • Hur hör vi medborgarna och företagen på ett ännu bättre sätt då vi förbättrar politiken och den offentliga servicen i syfte att åstadkomma engagerande tillväxt?
  • Hur garanterar vi att hela förvaltningen understöder politiken för engagerande tillväxt med hjälp av ett högklassigt informationsunderlag?
  • Hur utvecklar vi bättre service för medborgarna och tillsammans med medborgarna?
  • Hur vet vi när vår politik är effektiv eller när den bör förändras?

Youth Dialogues budskap till mötet – Unga behöver fora där de kan öva sig i inflytande

OECD:s förvaltningsministermöte fick vid tisdagens Youth Dialogue –diskussion ett klart budskap från 30 unga av sju olika nationaliteter. De unga betonade viktigheten av fri tillgång till all information. Som ett gott exempel på bakgrundsinformation för beslutsfattande och påverkningsmöjligheter omnämndes den finländska dinasikt.fi-tjänsten samt utnyttjandet av social media i förvaltningen. Ungdomarna påpekade också viktigheten av att deras budskap får inflytande.

Mötesländerna (på finska)

#GovMin15

Ytterligare information

Katju Holkeri, finansråd, tfn 02955 30087

Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 02955 30216

Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Ministeriet