Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Helsingin hallinto-oikeus 30.10.2018 18/0821/2

Virkasuhteen purkaminen
Luottamuspula
Luvaton poissaolo
Poissaoloilmoitus
Suhteellisuusperiaate
Työnantajan ohjeistuksen noudattaminen
Työnjohtomääräys
Työtehtävien laiminlyönti
Virkavelvollisuuden laiminlyönti
Virkavelvollisuuden rikkominen

Virasto oli päättänyt purkaa virastomestari A:n virkasuhteen. A oli ollut yhdenjaksoisesti luvattomasti poissa töistä yhteensä kymmenen työpäivää. A:n vuosiloma oli hyväksytty ajalle 26.6.-28.7.2017, jonka jälkeen A oli saapunut töihin vasta 14.8.2017. 

A oli lähettänyt kollegalleen maanantaina 31.7.2017 tekstiviestin, jonka mukaan hän ”saapuu töihin vasta torstaina, sillä tiistaina on siskon miehen hautajaiset”. A ei ollut saapunut töihin koko viikkona eikä ilmoittanut poissaolosta esimiehensä sijaiselle eikä muille. Seuraavana maanantaina 7.8.2017 kollegalle oli tullut tekstiviesti, jossa A ilmoitti jatkavansa lomaa vielä viikon. A ei ollut yhteydessä lomalla olleen esimiehensä sijaiseen. Lomaa ei ollut haettu eikä sitä olisi myönnetty kyseisenä ajankohtana. A kertoi olleensa siinä käsityksessä, että asia on kunnossa, kun esimies ja tämän sijainen eivät olleet reagoineet hänen tekstiviesteihinsä. Hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut perustellusti voinut käsittää saaneensa luvan poissaololleen, kun hänen tekstiviesteihinsä ei ollut reagoitu. A oli jättämällä tulematta virantoimitukseen kahden viikon ajalta törkeästi laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Se, että A:lla ei ollut aiemmin ollut vastaavia poissaoloja, ei antanut aihetta arvioida tilannetta toisin.

A:n virkasuhteen purkamiselle oli ollut virkamieslaissa tarkoitettu peruste. Virkasuhteen purkaminen ei ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista. Muut valituksessa esitetyt seikat eivät antaneet aihetta arvioida asiaa toisin. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 14 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 33 §