Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 25.6.2019 19/0308/2 

Virantoimituksesta pidättäminen
Ampuma-aserikkomus
Epäasiallinen käytös
Käyttäytymisvelvollisuus
Rikosepäily
Rikossyyte
Sopimaton käytös
Sopimattomuus
Vapaa-aika
Yleinen luottamus viranomaiseen

Virasto oli saanut poliisilta tiedon A:n epäillystä ampuma-aserikoksesta. Virasto oli pidättänyt A:n virantoimituksesta 19.3.2018 lukien syyteharkinnan päätökseen asti. A oli ollut epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta. A vaati päätöstä virantoimituksesta pidättämisestä kumottavaksi. Kyseessä oli epäily vakavasta rikoksesta, jonka johdosta työnantaja katsoi, ettei A:lla ollut edellytyksiä työskennellä virassaan. Viraston virkamiehille ei ole lähtökohtaisesti asetettu vastaavaa vapaa-aikaan ulottuvaa käyttäytymisvelvollisuutta kuin esimerkiksi poliisimiehille. Siitä huolimatta virasto katsoi, ettei sen virkamiehellä ole ainakaan ennen syyteharkinnan päättymistä edellytyksiä työskennellä tehtävässään ollessaan epäiltynä vakavasta yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavasta tai vaarantavasta teosta. Tämä oli viraston kanta riippumatta tarkemmin siitä, missä tehtävässä virkamies tosiasiallisesti työskentelee. A:n osalta oli sittemmin tehty syyttämättäjättämispäätös, minkä jälkeen edellytyksiä virantoimituksesta pidättämiseen ei enää ollut.

Hallinto-oikeus katsoi, että virastolla oli ollut virkamieslain tarkoittama peruste A:n virantoimituksesta pidättämiselle ja A:n valitus oli siten hylättävä. Hallinto-oikeus muutti viraston päätöstä siten, että virantoimituksesta pidättäminen määrättiin alkavaksi 21.3.2018, sillä hallintolain luottamuksensuojaperiaate estää mahdollisuuden tehdä virkamiehen asemaan vaikuttavia taannehtivia päätöksiä. 

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 14 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 2 momentti 1 kohta 
Hallintolaki 6 § 
Hallintolaki 31 § 1 momentti