Hyppää sisältöön
Media

Korvausvaatimus                                                                             Vaasan hallinto-oikeus
Määräaikainen virkasuhde
Nimittäminen koko määräaikaisuuden ajaksi                                Päätös 15/0456/1
Määräaikaisuuden peruste                                                              

                                                                                                            A: 24.9.2015

A oli nimitetty vartijan määräaikaisiin virkasuhteisiin 18 eri nimityksellä yhtäjaksoisesti 1.6.2009 – 31.12.2013. Nimitysperusteina olivat harjoittelujakso, osa-aikaeläkeläisen ja sairausloman sijaisuus sekä avoinna oleva virka. A vaati virastolta 24 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta perusteettomasta nimittämisestä toistuviin määräaikaisiin virkasuhteisiin.

A:ta ei ollut nimitetty enää 1.1.2014 lukien määräaikaiseen virkasuhteeseen, eikä hänen tilalleen ollut otettu uutta virkamiestä. Virasto toi esille, että A:lle oli annettu marraskuussa 2013 suullinen huomautus henkilöstön asioiden kertomisesta asiakkaille. A oli nimitetty hoitamaan 12 eri nimityksellä avoinna ollutta virkaa 1.1.2010 – 31.8.2012, eikä virasto ollut esittänyt menettelylle muuta perustetta kuin täyttö- ja hoitolupien puuttuminen. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan KHO 2010:62 katsonut, että virkojen täyttökiellolla ei ole oikeudellista merkitystä arvioitaessa määräaikaisten nimitysten lainmukaisuutta. Viraston virkoja koskeva täyttökielto oli päivätty lähes kaksi vuotta sen jälkeen, kun A oli nimitetty virkasuhteeseen ensimmäisen kerran.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei virastolla ollut valtion virkamieslain perustetta nimittää A:ta 12 eri nimityksellä hoitamaan avoinna ollutta virkaa. A:n saamalla suullisella huomautuksella ei ollut merkitystä tämän asian ratkaisemisessa, koska suullista huomautusta ei ollut esitetty asiakirjoihin liitetyissä nimittämiskirjoissa A:n määräaikaisten virkasuhteiden perusteina. Hallinto-oikeus katsoi, ettei virastolla ollut 1.1 – 31.12.2013 virkamieslain mukaista erityistä syytä olla nimittämättä A:ta määräaikaisuuden perusteena olevaksi ajaksi yhdellä määräyksellä. Hallinto-oikeus katsoi, että A:lla oli oikeus korvaukseen nimitysten 1.1.2010 – 31.8.2012 ja 1.1 – 31.12.2013 osalta. Ottaen huomioon korvauksen määrään vaikuttavat seikat, hallinto-oikeus vahvisti korvauksen vastaamaan kuuden kuukauden palkkaa.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_9_§
Valtion_virkamieslaki_56_§