Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Vaasan hallinto-oikeus

Taloudellinen peruste

Tuotannollinen peruste                                                                     17/0498/1

Toiminnan uudelleenjärjestely                                                       

Uudelleen sijoittaminen                                                                    A: 13.12.2017

                                           

Virasto oli irtisanonut laborantti A:n, koska A:n tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota A:lle työtehtäviä olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Viraston toimintamäärärahat eivät olleet riittäneet toiminnan ylläpitämiseen, vaan toiminnan menoja oli jouduttu kattamaan aikaisemmilta vuosilta siirtyneillä säästöillä. Toiminnan rahoittaminen säästöillä ei kuitenkaan ollut ollut pitkäaikainen ratkaisu, vaan viraston oli pystyttävä alentamaan toiminnan menoja. Koska viraston toiminnan oli sopeuduttava vastaamaan vuoden 2015 toimintamenomäärärahoja, viraston mahdollisuudet tarjota tehtäviä olivat vähentyneet. Viraston toimintaa oli tehostettu uudelleen järjestämällä ja vähentämällä viraston tehtäviä. Virasto oli arvioinut koko viraston ja kaikkien toimipaikkojen käytön ja toimintojen järjestämisen tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Virasto oli päättänyt vähentää Seinäjoen toimipaikan laboratoriotoimintaa, minkä seurauksena A:n tehtävät olivat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.

Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että virasto oli viraston taloudellisen tilanteen takia järjestellyt viraston tehtäviä uudelleen. Työnantajalla on oikeus päättää, millä tavoin se järjestelee toimintaansa ja tehtäviään. Virastolla oli ollut valtion virkamieslain mukainen syy irtisanoa A, sillä viraston mahdollisuudet tarjota hänelle tehtäviä suoritettavaksi olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Se seikka, että virasto oli irtisanomisaikana kyennyt peruuttamaan yhdeksän henkilön virkasuhteiden irtisanomiset, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan virasto oli koko viraston tasolla selvittänyt mahdollisuudet sijoittaa A muualle virastoon tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Uutta työtä ei ollut voitu osoittaa. A oli päätöksen tekemisen jälkeen irtisanomisaikana nimitetty laborantin määräaikaiseen tehtävään viraston toiseen toimipaikkaan. Virasto oli 21.10.2015 allekirjoitetulla nimittämiskirjalla nimittänyt A:n laborantin virkaan tähän toimipaikkaan. Viraston ei ollut osoitettu laiminlyöneen sijoittamisvelvollisuuttaan.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion­_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta   

Valtion­_virkamieslaki_27_§_2_momentti

Valtion­_virkamieslaki_27_§_4_momentti