Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päätösesitys talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle valmistui

Valtiovarainministeriö
25.11.2019 16.00
Tiedote

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmän neljäs kokous pidettiin 21.11.2019. Kokouksessa keskityttiin valtiovarainministeriön ja puolustusministeriön yhdessä valmistelemaan päätösesitykseen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Kokouksessa käytiin läpi myös hankkeen ajankohtaiskatsaus.

Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan yksimielisesti valtiovarainministeriön ja puolustusministeriön valmisteleman päätösesityksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Esitys on tarkoitus käsitellä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 3.12.2019.

Ohjausryhmälle esiteltiin myös hankkeen ajankohtaiskatsaus. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja asetetut aikataulut ovat pitäneet. Hallituksen esityksen luonnostelu on aloitettu, poikkihallinnollinen yhteistoimintamenettely on käynnissä ja suunnitelma henkilöstön laajemmasta osallistamisesta on valmistunut.

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 19.12.2019.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:
Osastoesiupseeri Vesa Halinen, puh. 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Puolustuskiinteistöjen velvoitteista säädetään lailla ja tavoitteena on samalla vähentää toimitilakustannusten nousua. Puolustuskiinteistöjen perustaminen edellyttää huolellista valmistelua ja muutostyössä huomioidaan hyvän työnantajan periaatteet.

Hallintopolitiikka