Hyppää sisältöön
Media

Palkeiden ja Valtorin ulkopuolisen arvioinnin väliraportti on valmistunut

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2020 14.12
Tiedote

Väliraportin tuloksia hyödynnetään palvelukeskusten jatkuvassa kehittämisessä, jota tehdään valtiovarainministeriön ja palvelukeskusten yhteistyönä.

Palkeiden ja Valtorin omistajaohjauksesta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero pitää ulkopuolisia arviointeja tärkeänä osana julkisen sektorin toiminnan kehittämistä. ”Tavoitteemme on tehostaa julkisen sektorin toimintaa, jotta voimme palvella ihmisiä paremmin. Selvitykset osoittavat, että esimerkiksi keskittämällä palveluita Palkeisiin on onnistuttu tehostamaan valtion taloushallintoa. Ministeriöissä tarvitsemme riippumatonta tietoa, jotta osaamme auttaa Palkeita ja Valtoria kehittämään palvelujaan paremmiksi,” Paatero toteaa.

Kypsyysanalyysissa Palkeiden on arvioitu olevan pääosin hyvällä tasolla

Vuonna 2010 perustetun Palkeiden palvelujen kustannustehokkuus on väliraportin mukaan hyvällä tasolla. Arvioija suosittaa valtion koko talous- ja henkilöstöhallinnon vahvempaa ohjausta sekä työn edelleen keskittämistä virastoista Palkeisiin.

"Arviointiraportti antaa hyvää pohjaa alkavaan strategiatyöhön ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteiden miettimiseen", toteaa Palkeissa maaliskuun alussa toimitusjohtajana aloittanut Tuija Kuivalainen.

Valtorin on arvioitu olevan kehittyvällä ja suorittavalla tasolla

Väliraportissa suositellaan strategisen ohjauksen kehittämistä ja asiakaskohtaisten ratkaisujen karsimista ja korvaamista yhtenäistetyillä ratkaisuilla. Vuonna 2014 perustetun Valtorin kustannustehokkuus vaihtelee palvelualueittain. Markkinahintoihin verrattuna Valtori on kilpailukykyinen asiantuntija- ja tietoliikennepalveluissa, mutta käyttö- ja työasemapalvelut ovat hintatasoltaan markkinoihin verrattuna korkeampia. Valtiovarainministeriö käynnistää toimenpideohjelman Valtorin toiminnan kehittämiseksi.

Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus kertoo, että raportin tulokset ja toimenpideohjelma tuovat vauhtia Valtorissa jo käynnissä olevaan kehittämistyöhön. ” Yhtenäistämistä jatketaan määrätietoisesti. Lisäksi panostamme muun muassa määrämuotoisempaan ja läpinäkyvämpään raportointiin, joka ohjaa toimintaa.”

Valtion yhteisten palvelujen konsernipolitiikkalinjausten mukaisesti palvelujen tuottajista teetetään ulkopuolinen arviointi ja kustannustehokkuusvertailu

Ensimmäisiksi arvioinnin kohteiksi valittiin Palkeet ja Valtori. Arvioinnin toteutti Deloitte Oy.

Valtion yhteisten palvelujen tavoitteena on, että samankaltaisia tehtäviä ja osaamista yhdistämällä aikaansaadaan tehokkuutta, säästöjä ja laadukkaita palveluja. Yhteisiä palveluntuottajia ovat Valtiokonttori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Hansel Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Senaatti-kiinteistöt, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus sekä Digi- ja väestötietovirasto. Edellä mainittujen toimialoja ovat rahoitus ja taloushallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, koulutus, toimitilat, tietohallinto sekä hankehallinto.

Palkeita ja Valtoria sekä niiden tuottamia palveluita ja palvelujen tuottamistapaa arvioitiin ja vertailtiin toimialalla toimiviin palvelujen tuottajiin ja palveluihin. Arviointi käynnistyi lokakuussa 2019. Valtorin osalta raporttia täydennetään lähikuukausina vertailulla vastaaviin palveluntuottajiin.

Palkeiden ja Valtorin arvioinnin väliraportti

Esitys väliraportin tuloksista

Lisätietoja:

Valtorin arviointi: Tietohallintoneuvos Tommi Kangasaho, tommi.kangasaho(at)vm.fi, puh. +358 295 160 351

Palkeiden arviointi: Erityisasiantuntija Eeva Kaunismaa, eeva.kaunismaa(at)vm.fi, puh. +358 295 530 103

Finanssineuvos Arja Terho, arja.terho(at)vm.fi, puh. +358 295 530 235