Hyppää sisältöön
Media

Osastopäällikkö Juha Sarkio:
Puolustushallinnon kiinteistöihin on investoitu merkittävästi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2018 18.19
Kolumni
Juha Sarkio.

Puolustusministeri Niinistö on viime päivinä pitänyt esillä puolustushallinnon tulevia säästötarpeita ja esittänyt useita keinoja vastata niihin. Yhtenä vaihtoehtona ministeri Niinistö on esittänyt puolustushallinnon kiinteistöjen siirtämistä Senaatti-kiinteistöiltä puolustushallintoon perustettavalle uudelle organisaatiolle. Puolustushallinto on Senaatti-kiinteistöjen suurin asiakas.

Puolustushallinnon kiinteistöt siirtyivät vuonna 2003 Senaatti-kiinteistöille. Siirtynyt rakennuskanta oli iäkästä ja osin huonokuntoista. Keskimäärin rakentamisesta tai edellisestä peruskorjauksesta oli kulunut 37 vuotta. Puolustusvoimien kiinteistöihin vuosikymmenien aikana muodostunut korjausvelka on äärimmäisen haastava kysymys ratkaistavaksi. Senaatti-kiinteistöt on investoinut puolustushallinnon kohteisiin vuoden 2003 jälkeen yhteensä 1,3 miljardia euroa. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin kolminkertaista investointitasoa verrattuna tilanteeseen, jossa kiinteistöt olivat puolustushallinnon omassa omistuksessa.

Omistus- ja rahoitusmallista riippumatta uudet korjaus- ja uusinvestointitarpeet nostavat tilakustannuksia

Puolustusvoimien vuokrakustannukset ovat nousseet maltillisesti puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Kaikki investoinnit tehdään yhteistyössä puolustushallinnon tarpeista lähtien. Lähivuosina Senaatti-kiinteistöjen investoinnit kasarmien peruskorjauksiin ja maapeitteisiin räjähdevarastoihin tulevat jatkumaan. Lisäksi Laivue 2020-hanke ja tulevat hävittäjähankinnat edellyttävät merkittäviä investointeja. Omistus- ja rahoitusmallista riippumatta uudet korjaus- ja uusinvestointitarpeet nostavat tilakustannuksia. Puolustushallinnon Senaatille maksamat vuokrat muodostavat vain noin puolet puolustushallinnon tilakustannuksista. Puolustushallinnon vuokrien maksuun tarkoitettuja toimintamenomäärärahoja nostettiin 36 miljoonalla eurolla vuoden 2016 alusta.

Valtion nykyinen, vuonna 2016 käyttöönotettu, vuokrajärjestelmä perustuu eduskunnan toteamien epäkohtien korjaamiseen. Maaliskuussa 2018 valmistuneen ulkopuolisen ja riippumattoman selvityksen mukaan uusi vuokrajärjestelmä toimii aikaisempaa paremmin ja on valtiolle edullisempi kuin markkinavuokramalli.

Valtion keskitetyllä kiinteistönomistuksella varmistetaan kiinteistöjen riittävä ylläpito, tarvittavat investoinnit ja elinkaarikustannusten huomioiminen sekä vahva kiinteistöosaaminen. Nykymallissa investoinnit voidaan tehdä Senaatti-kiinteistöjen kautta ja maksaa vuosikymmenien aikana vuokrina takaisin. Yhtenäisellä omistuksella ja myyntitoiminnalla pystytään paremmin hallitsemaan kiinteistöihin liittyvät riskit, kuten niiden jääminen tarpeettomiksi. Kiinteistömyynneistä on saatu reilu 100 miljoonaa euroa vuodessa valtion menoihin.

Tarpeet investoida uusiin rakennuksiin ja korjata vanhaa kiinteistökantaa tuottavat kustannuksia kiinteistön omistajasta riippumatta. Valtiovarainministeriön lähtökohtana on, että myös puolustushallinnon toimitiloihin ja kiinteistöihin liittyviä tarpeita tarkastellaan jatkossakin osana valtiokokonaisuutta ja Senaatti-kiinteistöjen toimintana.

Juha Sarkio

ylijohtaja
valtionhallinnon kehittämisosasto
valtiovarainministeriö

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö