Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rahoitusvakausviraston ylijohtajana jatkaa Tuija Taos

Valtiovarainministeriö
6.2.2020 13.26
Tiedote
Tuija Taos.

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti Tuija Taoksen Rahoitusvakausviraston ylijohtajaksi. Taos on toiminut samassa tehtävässä vuodesta 2015 viraston ensimmäisenä ylijohtajana.

”Olen todella iloinen, kun saan jatkaa työskentelyä virastomme huipputiimin kanssa jo hyvään vauhtiin saadun toiminnan kehittämisessä. Tuen jatkossakin tehokasta organisaatiokulttuuria, jossa toimimme yhdessä ja yhteistyöhakuisesti pankkien ja muiden sidosryhmien kanssa, dialogissa ja verkostojemme osaamista hyödyntäen.

Meillä on edessä mielenkiintoisia haasteita pankeille laadittujen kriisinratkaisusuunnitelmien toimivuuden varmistamisessa sekä oman kriisinhoitokykymme lisäämisessä. Minkä tahansa pankin kriisitilanne on osattava hoitaa kustannustehokkaasti. Lisäksi viraston toimialan tunnettuutta on tarve lisätä, sillä sitä kautta lisätään myös järjestelmän uskottavuutta.

Rahoitusvakausvirasto on osana yhteistä kriisinratkaisumekanismia hyvin eurooppalainen virasto ja tärkeä kanava, kun vaikutetaan euroalueen pankkisektoriin ongelmien hoitamiseen. Kriisinratkaisumekanismin uskottavuudessa ja tehokkuudessa on EU-tasolla huomattu vielä korjattavaa: tarvitsemme toimivamman alasajomekanismin pienille ja keskisuurille pankeille. Lisäksi yhteisen talletussuojajärjestelmän kehittäminen pankkiunionin kolmanneksi pilariksi on vielä merkittävästi kesken”, Taos kertoo.

Taos on toiminut Rahoitusvakausviraston ylijohtajana vuodesta 2015. Tätä ennen Taos työskenteli pitkään yksikön päällikkönä valtiovarainministeriössä vastaten Suomen ja EU:n rahoitusmarkkinalainsäädännön ja rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta.

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on valtiovarainministeriön hallinnonalalle kuuluva virasto, joka toimii kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi. Virasto vastaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun suunnittelusta sekä päätöksenteosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden laitosten toiminnan uudelleenjärjestelemiseksi. Virasto vastaa myös talletussuojajärjestelmästä sekä hallinnoi valtion talousarvion ulkopuolista rahoitusvakausrahastoa.

Taos nimitettiin virkaan 1.5.2020 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Tiedote: Rahoitusvakausviraston ylijohtajaksi haki 4 henkilöä (18.11.2019)

Lisätietoja:

Osastopäällikkö, ylijohtaja Leena Mörttinen, puh. 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi
Ylijohtaja Tuija Taos, puh. 02952 53510, tuija.taos(at)rvv.fi