Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tuija Taos fortsätter som överdirektör för Verket för finansiell stabilitet

Finansministeriet
6.2.2020 13.26
Pressmeddelande
Tuija Taos.

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Tuija Taos till överdirektör för Verket för finansiell stabilitet. Taos har varit verkets första överdirektör sedan det grundades 2015.

”Jag är väldigt glad över att få fortsätta arbeta med toppteamet vid vårt ämbetsverk när det gäller att utveckla verksamheten som redan kommit i god fart. Jag stöder också i fortsättningen en effektiv organisationskultur där vi agerar tillsammans och i samarbete med banker och andra intressentgrupper, för en dialog och utnyttjar av kompetensen i våra nätverk.

Vi står inför intressanta utmaningar när det gäller att säkerställa att de resolutionsplaner som utarbetats för bankerna fungerar och att öka vår egen krishanteringsförmåga. Alla banker måste kunna hantera krissituationer på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom finns det ett behov av att öka kännedomen om ämbetsverkets verksamhetsområde, eftersom det också ökar systemets trovärdighet.

Verket för finansiell stabilitet är i egenskap av en del av den gemensamma resolutionsmekanismen en mycket europeisk byrå och en viktig kanal för att påverka banksektorn i euroområdet när det gäller att hantera problem. När det gäller resolutionsmekanismens trovärdighet och effektivitet har man på EU-nivå ännu märkt att det återstår mycket att åtgärda: Vi behöver en bättre rekonstruktionsmekanism för små och medelstora banker. Arbetet med att utveckla ett gemensamt insättningsgarantisystem som ska utgöra bankunionens tredje pelare pågår dessutom ännu”, berättar Taos.

Taos har varit överdirektör för Verket för finansiell stabilitet sedan 2015. Dessförinnan arbetade Taos länge som enhetschef vid finansministeriet med ansvar för beredningen av Finlands och EU: s finansmarknadslagstiftning och finansmarknadspolitik.

Verket för finansiell stabilitet (RFV) är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som fungerar som nationell resolutionsmyndighet för att säkerställa stabiliteten på finansmarknaden. Verket ansvarar för planeringen av rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag och för beslut om omstrukturering av institut som råkat i ekonomiska svårigheter. Verket svarar även för insättningsgarantisystemet och förvaltar fonden för finansiell stabilitet som står utanför statsbudgeten.

Taos utnämndes till tjänsten från och med 1.5.2020 för en mandatperiod på fem år.

Pressmeddelande: Tjänsten som överdirektör för Verket för finansiell stabilitet söktes av 4 personer (18.11.2019)

Ytterligare information:

Leena Mörttinen, avdelningschef, överdirektör, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi
Tuija Taos, överdirektör, tfn 0295 250 10, tuija.taos (at) rvv.fi