Hyppää sisältöön
Media

Rakennusalan suhdanneryhmä:
Rakentaminen vähenee selvästi kansainvälisestikin korkealta tasolta 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2022 12.01
Tiedote

Rakentaminen vähenee ensi vuonna kolmesta viiteen prosenttia, arvioi Rakennusalan suhdanneryhmä 30. elokuuta julkaistussa raportissaan. 

Rakentaminen on kehittynyt hyvin Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta, sillä alkuvuosipuoliskolla asuntoja alettiin rakentaa jopa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tästä huolimatta rakentamisen näkymät ja tunnelmat ovat synkentyneet keväästä alkaen ja odotukset loppuvuodelle ovat heikot. Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa rakentamisen määrän kasvavan kokonaisuutena 2–4 prosenttia tänä vuonna ja vähenevän 3–5 prosenttia ensi vuonna. Suhdanneryhmä korostaa, ettei rakentamisessa ole romahdusta näköpiirissä vaan alas tullaan kansainvälisestikin korkeilta tasoilta.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät erityisesti laskevina rakennuslupamäärinä. Alkuvuosipuoliskolla asuinrakentamisen rakennusluvat vähenevät lähes viidenneksen ja toimitilarakentamisen luvat 30 prosenttia. Lupien vähenemisen vaikutukset näkyvät rakentamisen määrässä loppuvuodesta ja varsinkin ensi vuonna. 

Kohonneet kustannukset ja epävarmuus vaikeuttavat rakentamista ja vähentävät rakennusalan työllisyyttä

Korkojen, energian hinnan ja inflaation nousu vähentävät kotitalouksien ja pienten asuntosijoittajien kysyntää. Isot asuntosijoittajat jatkanevat aktiivisina, mikä taas tukee rakentamisen kysyntää. Rakentamisen suhdanneryhmä arvioi, että asuntoja aletaan rakentaa tänä vuonna kuitenkin selvästi vähemmän kuin viime vuonna ja ensi vuonna suunta on edelleen sama. 

Toimitilarakentamisen epävarmuus on suurta, ja sen kehitys riippuu pitkälti tulevasta talouskehityksestä. Yrityksillä on paljon investointisuunnitelmia, mutta sen sijaan julkisella puolella koulu- ja sairaalahankkeiden määrät vähenevät.

Korjausrakentamisen arvioidaan kehittyvän myönteisesti ja kasvavan noin prosentin sekä tänä että ensi vuonna. Remonttihintojen nousu saattaa hidastaa remonttien käynnistymistä. 

Myös maa- ja vesirakentaminen vähenee hintojen nousun vaikutuksesta, kun julkisen sektorin määrärahat eivät riitä kaikkiin suunniteltuihin hankkeisiin. Maa- ja vesirakentamisen ennustetaan vähenevän 2 prosentin verran sekä tänä että ensi vuonna. 

Rakentamisen hintojen nousuvauhti vaikuttaa olevan hidastumassa. Materiaalien saatavuus on sekin helpottunut. Rakentamisen suhdanneryhmä arvioi rakennusalan työllisyyden heikkenevän syksyn aikana ja vähenevän myös ensi vuonna.

Lisätietoja:

finanssineuvos Sontag Sari, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)gov.fi

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä arvioi talo-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.