Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Byggverksamheten minskar tydligt från en internationellt sett hög nivå

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2022 12.01
Pressmeddelande

Byggverksamheten minskar nästa år mellan tre och fem procent, bedömer Konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport av den 30 augusti. 

Byggverksamheten har utvecklats positivt trots Rysslands invasion, eftersom man under det första halvåret inledde flera nya bostadsbyggen än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Trots detta har utsikterna för och stämningen inom byggverksamheten blivit dystrare sedan våren och förväntningarna är svaga mot slutet av året. Konjunkturgruppen för byggbranschen förutspår att byggvolymen ökar i sin helhet med 2–4 procent i år och minskar med 3–5 procent nästa år. Konjunkturgruppen betonar dock att byggbranschen inte står inför någon kollaps, utan att man endast kommer att gå ner från en internationellt sett hög nivå.

Konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina realiseras i form av ett minskat antal bygglov.  Under det första halvåret minskar byggloven för bostadsbyggande med nästan en femtedel och loven för byggande av lokaler med 30 procent. Minskningen av antalet bygglov påverkar byggnadsvolymen i slutet av året och i synnerhet nästa år. 

De ökade kostnaderna och osäkerheten försvårar byggverksamheten och minskar sysselsättningen inom byggbranschen

Höjningen av räntorna, energipriset och inflationen minskar efterfrågan hos hushåll och små bostadsinvesterare. Stora bostadsinvesterare fortsätter att vara aktiva, vilket i sin tur stöder efterfrågan på byggande. Konjunkturgruppen för byggbranschen bedömer att antalet nybyggen blir klart mindre i år än i fjol, och nästa år är riktningen fortfarande densamma. 

Osäkerheten är stor inom byggandet av lokaler, och utvecklingen är i hög grad beroende av den kommande ekonomiska utvecklingen. Företagen har många investeringsplaner, men däremot så kommer antalet skol- och sjukhusprojekt att minska inom den offentliga sektorn.

Renoveringsverksamheten kommer enligt uppskattningarna att utvecklas positivt och öka med cirka en procent både i år och nästa år. Höjningen av renoveringspriserna kan bromsa upp inledningen av nya renoveringar. 

Även anläggningsverksamheten minskar till följd av prisstegringen, eftersom de offentliga anslagen inte räcker till för alla planerade projekt. Anläggningsverksamheten förutspås minska med 2 procent både i år och nästa år. 

Prisstegringen inom byggandet verkar avta. Det har också blivit lättare att få material. Sysselsättningen kommer enligt konjunkturgruppens bedömning att försvagas inom byggbranschen under hösten och även nästa år.

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)gov.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, bedömer konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och reparationsbyggandet. Rapporterna av konjunkturgruppen för byggbranschen behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regionalt plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering, sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor med anknytning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.