Hyppää sisältöön
Media

Loppuraportti:
Sähköisen asioinnin kehittämistä pitää tukea lainsäädännöllä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2023 10.01
Tiedote

Valtiovarainministeriön asettaman lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmän loppuraportissa on selvitetty, millaisia haasteita digitaalisen asioinnin kehittämiseen liittyy.

Haasteena on, että julkisen hallinnon organisaatioita koskevaa digitalisaatioon liittyvää lainsäädäntöä on paljon. Lainsäädäntö on osittain ristiriidassa ja myös lainsäädännön tulkintaan liittyy epäselvyyksiä. Sähköistä asiointia voi estää esimerkiksi se, että asiakirja vaaditaan allekirjoitettavan perinteisesti kynällä tai asian hoitamiseen edellytetään asiointia paikan päällä henkilökohtaisesti.

Vuonna 2019 voimaan tullut digipalvelulaki on myös muuttanut olosuhteita sähköisen asioinnin ympärillä. Laissa säädetään viranomaisten velvoitteista tarjota sähköisiä kanavia palveluiden hoitamiseen, julkisen sektorin organisaatioiden verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuusvalvonnasta.

Työryhmä esittää, että lainsäädännössä tulisi huomioida sähköisen asioinnin mahdollistaminen

Työryhmä ehdottaa loppuraportissa toimenpiteitä, joilla digitaalista asiointia ja palvelujen kehittämistä ja käyttöä voidaan lainsäädännön näkökulmasta edistää. Työryhmän mukaan nykyisten lakien muuttamista tulisi arvioida siitä näkökulmasta, että ne huomioisivat paremmin sähköisen asioinnin. Myös kaikessa uuden lainsäädännön valmistelussa tulisi huomioida digitalisaatio riittävällä tavalla. Lisäksi työryhmä esittää, että julkisia organisaatioita tulisi tukea paremmin digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön soveltamisessa ja toteuttamisessa.

Työryhmä nostaa esiin elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin perustavan palveluiden ja toiminnan suunnittelun, joka on vaikuttava tapa huolehtia kustannustehokkaasti julkisesta hallinnosta ja kuormittaa mahdollisimman vähän asiakasta. Elämäntapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön elämässä tapahtuu sellainen muutos, joka edellyttää asiointia useiden viranomaisten kanssa. Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla opiskeluun, yrityksen perustamiseen tai lapsen syntymään liittyvä asiointi. 

Raportissa esitettyjä toimenpiteitä ja näkemyksiä voidaan käyttää sähköistä asiointia kehittävien hankkeiden suunnittelussa ja lakimuutoksista päätettäessä.

Työryhmä kuuli työssään julkisia organisaatioita ja palvelukehittäjiä. Loppuraportti oli myös lausuntokierroksella loppuvuonna 2022. Lainsäädäntötyöryhmä on osa valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Tiina Lokka-Lepistö, 0295 530 040, tiina.lokka-lepisto(at)gov.fi