Hoppa till innehåll
Media

Slutrapport:
Utvecklingen av elektronisk kommunikation måste stödjas genom lagstiftning

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2023 10.01
Pressmeddelande

Den av finansministeriet tillsatta arbetsgruppen för tillämpning och främjande av lagstiftningen utredde i sin slutrapport utmaningarna med utvecklingen av den digitala kommunikationen.

Utmaningen består i den stora mängd lagstiftning som gäller digitaliseringen hos organisationer inom den offentliga förvaltningen. Lagstiftningen är delvis motstridig och tolkningen av lagstiftningen är också oklar ibland. Elektronisk kommunikation kan till exempel förhindras av att det av tradition krävs att handlingar undertecknas för hand med penna eller av att det krävs ett personligt besök på plats för att sköta ett ärende.

Lagen om digitala tjänster, som trädde i kraft 2019, har också förändrat förhållandena i fråga om e-tjänster. I lagen föreskrivs det om myndigheternas skyldighet att erbjuda e-tjänster, om kraven på en miniminivå på tillgänglighet för offentliga organisationers webbplatser och mobilapplikationer samt om tillsynen över tillgängligheten.

Arbetsgruppen föreslår att lagstiftningen skulle beakta möjliggörandet av e-kommunikation

Arbetsgruppen föreslår i sin slutrapport åtgärder för att främja e-kommunikation och utveckling och användning av e-tjänster ur lagstiftningsperspektiv. Ändringar i de nuvarande lagarna borde enligt arbetsgruppen bedömas ur det perspektivet att e-kommunikation beaktades på ett bättre sätt. Digitaliseringen borde också beaktas i tillräcklig grad vid all ny lagberedning. Arbetsgruppen föreslår ytterligare att offentliga organisationer skulle ges bättre stöd vid tillämpningen och genomförandet av digitaliseringslagstiftningen.

Arbetsgruppen lyfter fram sådan planering av tjänster och verksamhet som baserar sig på livshändelser och affärstransaktioner. Det skulle vara ett effektivt sätt att sköta den offentliga förvaltningen kostnadseffektivt och att belasta kunden så lite som möjligt. Med livshändelser avses situationer där en persons liv förändras på ett sätt som förutsätter kontakt med flera myndigheter. Sådana situationer kan vara ärenden som gäller studier, grundande av företag eller när ett barn föds. 

De åtgärder och synpunkter som framförs i rapporten kan användas vid planeringen av projekt som utvecklar den elektroniska kommunikationen och vid beslut om lagändringar.

Arbetsgruppen hörde offentliga organisationer och serviceutvecklare i sitt arbete. Slutrapporten var också på remiss i slutet av 2022. Lagstiftningsarbetsgruppen av är en del av finansministeriets program för att främja digitaliseringen.

Mer information:
Tiina Lokka-Lepistö, specialsakkunnig, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 530 040, tiina.lokka-lepisto(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT