Hyppää sisältöön
Media

Selvitys
Tomi Viitala ja Markus Lahtinen selvittämään alueellisten verokannustimien toteuttamisedellytyksiä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2022 10.46
Tiedote

Valtiovarainministeri Annika Saarikko on kutsunut selvityshenkilöt tutkimaan eri veromuotojen alueellisten kannustimien mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi sekä investointien ja osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi rakenteellisista ongelmista kärsivillä alueilla.

Selvityksessä arvioidaan alueellisten veronhuojennusten toteuttamisedellytyksiä ottaen huomioon etenkin EU:n verotusta koskevan lainsäädännön, valtiontukisääntelyn ja perustuslain asettamat reunaehdot. Selvityshenkilöt tekevät arvion mahdollisten alueellisten verokannustimien hyödyntämisestä Suomessa, mahdollisista eri huojennusalueista sekä niihin liittyvien kokeilujen tarpeesta. 

Selvityksessä tarkastellaan keskeisiä kansainvälisiä esimerkkejä niin sanotuilla erityistalousalueilla toteutetuista verotuksellisista toimista (mm. Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Ranska). Lisäksi arvioidaan mahdollisten veronhuojennusten vaikutuksia työllisyyteen, investointeihin, yrittäjyyteen ja verotulojen kertymään. 

Selvityshenkilöinä toimivat KTT Tomi Viitala ja KTT Markus Lahtinen. Selvityshenkilöiden tukena toimii valtiovarainministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä. Selvitystyön yhteydessä voidaan lisäksi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Selvitystyö tehdään ajalla 15.10.2022–31.1.2023.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Timo Reina, puh. 040 555 8458, timo.reina(at)gov.fi