Hoppa till innehåll
Media

Redogörelse
Tomi Viitala och Markus Lahtinen utreder förutsättningarna för att införa regionala skatteincitament

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2022 10.46
Pressmeddelande

Finansminister Annika Saarikko har utnämnt utredare som ska undersöka möjligheterna att införa regionala incitament för olika skatteformer i syfte att förbättra företagens konkurrenskraft och att främja investeringar och tillgång på kompetent arbetskraft i områden med strukturella problem.

Utredarna ska bedöma förutsättningarna för genomförande av regionala skattelättnader, i synnerhet med beaktande av EU:s skattelagstiftning, reglerna om statligt stöd och de randvillkor som grundlagen ställer. Utredarna gör en bedömning av möjligheterna att utnyttja eventuella regionala skatteincitament i Finland, olika regionala lättnader och behovet av att genomföra försök i anslutning till dem. 

Utredarna går igenom centrala internationella exempel på beskattningsmässiga åtgärder inom så kallade särskilda ekonomiska zoner (bl.a. Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Frankrike). Dessutom bedöms konsekvenserna av eventuella skattelättnader för sysselsättningen, investeringarna, företagandet och inflödet av skatteinkomster. 

Utredarna är ekon. dr Tomi Viitala och ekon. dr Markus Lahtinen. Utredarna stöds av en styrgrupp. Utredarna kan dessutom höra utomstående sakkunniga.

Utredningen görs under tiden 25 oktober 2021–31 maj 2023.

Ytterligare information:
Timo Reina, statssekreterare, tfn 040 555 8458, timo.reina(at)gov.fi