Hyppää sisältöön
Media

Selvitys ei puolla luonnollisten henkilöiden maastapoistumisveron käyttöönottoa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2020 8.15
Tiedote

Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön luonnollisten henkilöiden varojen arvonnousun verotus ulkomaille muutettaessa, arvioidaan valtiovarainministeriön selvityksessä. Malli sisältää kuitenkin siinä määrin ongelmallisuuksia, ettei lainsäädäntötoimiin ole aihetta nyt ryhtyä.

Selvitys perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan ”selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.”

Puuttuisi haitalliseen verokilpailuun

Valtiovarainministeriö arvioi selvityksessään, että Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön tuloverotuksessa niin sanottu luonnollisten henkilöiden maastapoistumisvero eli varojen arvonnousun verotus, kun henkilö muuttaa ulkomaille.

Mallin käyttöönottoa puoltaisi muun muassa mahdollisuus puuttua maastamuuttoon, jonka tarkoituksena olisi välttää veroja. Lisäksi veromallilla puututtaisiin valtioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun.

Haittaisi kilpailukykyä ja taloudellista tehokkuutta

Veromalliin liittyy kuitenkin lukuisia haasteita ja ongelmallisuuksia, jotka puhuvat sen käyttöönottoa vastaan.

Uudistus edellyttäisi yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa. Vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen.

Kansainvälistä kehitystä seurattava

Selvityksen mukaan veromallin käyttöönottoon liittyisi siinä määrin haasteita ja ongelmallisuuksia, että välittömiin lainsäädäntötoimiin ei ole aiheellista ryhtyä. Sen sijaan Suomen tulee seurata, kuinka sääntelyn tarve ja kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa kehittyvät.

Selvitys luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverosta (valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Matti Matinen, puh. 050 521 9480, matti.matinen(at)vm.fi