Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sitran hallintorakenteeseen esitetään muutoksia

Valtiovarainministeriö
24.10.2019 13.24
Uutinen

Hallitus antoi 24. lokakuuta esityksen muuttaa Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta eli Sitrasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on muuttaa Sitran hallintorakennetta koskevaa sääntelyä siten, että se vahvistaa rahaston parlamentaarista ja laaja-alaista ohjausta.

Esitys perustuu joulukuussa 2018 asetetun parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin. Työryhmän tehtävänä oli arvioida ja laatia tarvittavat uudistusehdotukset lainsäädäntöön, joka koskee Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran roolia, tehtäviä ja hallintoa.

Sitran hallintoneuvosto uudistettaisiin ja sen edustuksellisuutta laajennettaisiin

Muutosehdotuksessa ehdotetaan perustettavaksi Sitralle oma, Suomen pankin pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto. Samalla ehdotetaan hallintoneuvoston kokoonpanon laajentamista siten, että se on riittävän laaja-alaisesti, parlamentaarisesti koottu. Tällainen hallintoneuvosto vastaisi myös asiantuntemukseltaan ja tulevaisuuteen suuntautumiskyvyltään paremmin Sitran kaltaisen toimijan päälinjojen ohjaamisen tarvetta.

Sitran hallituksen kokoonpano vastaamaan paremmin toiminnallisia tarpeita

Sitran hallituksen kokoonpanosääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että se mahdollistaa paremmin rahaston toimintaan kiinnitetyn asiantuntemuksen hyödyntämisen johtamisessa. Hallituksen valinnassa tulisi jatkossa huomioida Sitran painopisteisiin pohjautuvat asiantuntemustarpeet. Myös ministeriöitä edustavat hallituksen jäsenet olisi jatkossa mahdollista valita niistä ministeriöistä, joiden toimialoille Sitran toiminnan painopistealueet kulloinkin kuuluvat.

Sitran hallinto- ja johtamisjärjestelmä selkeämmäksi

Esityksen mukaan Sitran hallinto- ja johtamisjärjestelmää, eritoten hallintoneuvoston, hallituksen ja yliasiamiehen välisiä suhteita, tulee selkeyttää ja täsmentää. Yliasiamies ei olisi enää jatkossa Sitran hallituksen jäsen, vaan hallituksen johdon ja valvonnan alainen. Hallintoneuvosto valitsisi edelleen yliasiamiehen. Sitran hallintoneuvoston tehtäviä ja hallitusta koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin siten, että ne ilmentävät hallituksen asemaa suhteessa yliasiamieheen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Lisätiedot ja hallituksen esitys kokonaisuudessaan julkaistaan Päätökset-sivulla.

Sitran asemaa pohtinut parlamentaarinen työryhmä luovutti loppuraporttinsa (Tiedote 29.3.2019)

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi