Hyppää sisältöön
Media

Suomi automatisoi viranomaistietojen tarkastuksen julkisissa hankinnoissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2018 12.56
Tiedote
Euroopan unionin osittain rahoittama. Verkkojen Eurooppa -väline.

Julkisten hankintojen kilpailutuksiin liittyvä viranomaistietojen tarkastus on automatisoitu Suomessa. Uudistus toteutettiin hankintojen digitalisoinnin Handi-ohjelmassa, joka on osa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen vastuulle kuuluvaa julkisten palveluiden digitalisaation kärkihanketta.

Julkisten hankintojen määrä on vuositasolla n. 30 mrd euroa. Automatisoinnin myötä julkisista kilpailutuksista tulee yksinkertaisempia ja sujuvampia sekä hankkijoiden että tarjoajien kannalta, sillä yritysten ei tarvitse liittää tarjouksiin viranomaisrekistereissä jo valmiina olevia tietoja. Sähköinen järjestelmä varmentaa toimittajan antamien tietojen oikeellisuuden kilpailutuksen päätteeksi. Tarkastusten piiriin kuuluvat mm. verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittaminen, ulosottomerkinnät ja runsaasti eri viranomaisrekistereissä olevaa tietoa, jota kilpailutuksessa tarvitaan.

”Hankintojen viranomaistietojen tarkastuksen automatisointi on hyvä esimerkki siitä, miten hallituksen tavoitteena olevaa Tietoa kysytään vain kerran –periaatetta toteutetaan käytännössä. Myös harmaan talouden torjunta helpottuu automatisoinnin myötä”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen säästää aikaa, lisää luotettavuutta – ja tuottavuutta

Viranomaistietojen tarkastuksen taustalla on vuoden 2017 alussa voimaan astunut hankintalain muutos. Muutoksen jälkeen hankintayksiköiden on tullut käyttää sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa.  

Suomessa on käytössä sama kilpailutusjärjestelmä kunta- ja valtionhallinnossa, joten viranomaistietojen automaattinen tarkastus on nyt käytössä kansallisesti kaikissa EU-kynnysarvot ylittävien julkishankintojen kilpailutuksissa. 

”Sähköiseen kilpailuttamiseen liittyvät tarkastukset ovat samankaltaisia eri maissa. Nyt kehitetty malli on käytettävissä myös muissa EU-maissa”, toteaa viranomaistietojen tarkastuksen projektipäällikkö Timo Rantanen valtion yhteishankintayksikkö Hanselista. 

Hankkeen toteuttivat Hansel, Verohallinto, Oikeusrekisterikeskus sekä KL-Kuntahankinnat. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta. 

Lisätietoja:

Valtion hankintojen digitalisoimisen Handi-toteutusohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään ja digitalisoidaan kokonaisuudessaan hankintatarpeen tunnistamisesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin saakka. Tavoitteena on hyvin johdettu, yhtenäinen ja tehokas hankintatoimi. Toteutusohjelman osana on jo aiemmin julkaistu muun muassa tutkihankintoja.fi-verkkosivusto.

Hankintojen digitalisointi
handi.fi

Ohjelmajohtaja Tero Meltti
Hankintojen digitalisointi
tero.meltti(at)vm.fi
Puh. 0295 530 770

Projektipäällikkö Timo Rantanen
eNest Viranomaistietojen tarkastus
timo.rantanen(at)hansel.fi
Puh. 0294 444 250 

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen
tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Puh. 0295 530216 

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kärkihankkeet Ministeriö Valtiovarainministeriö kärkihankkeet