Hoppa till innehåll
Media

Finland automatiserar kontrollen av myndighetsuppgifter vid offentliga upphandlingar

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2018 12.56
Pressmeddelande
Samfinansierat av Europeiska Unionen. Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Finland har automatiserat kontrollen av myndighetsuppgifter i samband med offentliga anbudstävlingar. Reformen genomfördes inom Handi-programmet för digitalisering av upphandlingar, vilket är en del av spetsprojektet digitalisering av offentliga tjänster som kommun- och reformminister Anu Vehviläinen svarar för.

De årliga offentliga upphandlingarna uppgår till ca 30 md euro. Automatiseringen gör de offentliga anbudstävlingarna enklare och smidigare både för upphandlarna och för leverantörerna, eftersom företagen inte längre behöver foga sådan information till sina erbjudanden som redan finns i myndighetsregister. Det elektroniska systemet bekräftar korrektheten hos uppgifterna som leverantören lämnat. Kontrollen omfattar bland annat betalningen av skatter och socialskyddsavgifter, utsökningsinformation och annan information i olika myndighetsregister som behövs vid offentliga anbudstävlingar.

”Automatiseringen av kontrollen av myndighetsuppgifter vid upphandlingar är ett gott exempel på hur regeringens mål om att tillämpa principen om att information begärs endast en gång verkställs i praktiken. Bekämpningen av grå ekonomi underlättas också tack vare automatiseringen”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. 

Automatisk kontroll av myndighetsuppgifter sparar på tid - pålitligheten och produktiviteten förbättras 

Kontrollen av myndighetsuppgifter baserar sig på ändringen av upphandlingslagen som trädde i kraft vid ingången av 2017. Upphandlingsenheterna ska nu använda det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i sina elektroniska system för konkurrensutsättning.  

Finland använder samma system för konkurrensutsättning både inom kommunal- och statsförvaltningen, vilket betyder att den automatiska kontrollen av myndighetsuppgifter nu tillämpas på samtliga offentliga upphandlingar som överskrider EU-gränsvärdena. 

”Kontrollerna i anslutning till digitala anbudstävlingar är likartade i olika länder. Den modell som nu utvecklats används även i andra EU-länder”, konstaterade Timo Rantanen, projektchef för kontrollen av myndighetsuppgifter vid statens enhet för kollektiv upphandling Hansel. 

Projektet genomfördes av Hansel, Skatteförvaltningen, Rättsregistercentralen samt KL-Kuntahankinnat. Projektet har finansierats med medel från Europeiska unionens program Ett sammanlänkat Europa. 

Ytterligare information: 

Handi-programmet för digitalisering av statens upphandlingar innebär att hela upphandlingsprocessen förenhetligas och digitaliseras i sin helhet, ända från identifieringen av upphandlingsbehovet till ordern, betalningen och rapporteringen. Målet är en väl ledd, enhetlig och effektiv upphandlingsverksamhet. Man har i samband med verkställighetsprogrammet redan tidigare publicerat bland annat tutkihankintoja.fi -webbplatsen.  

Digitaliseringen av upphandlingar 
handi.fi 

Programdirektör Tero Meltti 
Digitaliseringen av upphandlingar 
[email protected]
 tfn 0295 530 770 

Projektchef Timo Rantanen 
eNestKontrollen av myndighetsuppgifter 
[email protected] 
tfn 0294 444 250  

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare,
[email protected]
tfn 0295 530216  

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt