Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki:
Talouspolitiikka epävarmuuksien ja muutosten oloissa

Valtiovarainministeriö
9.2.2018 15.19
Kolumni
Martti Hetemäki.

Talouden riskit ja muutokset korostavat ajoissa tehtyjen uudistusten merkitystä.

Vuoden 2008 alussa ekonomistit ja sijoittajat eivät osanneet ennakoida talouksien ja markkinoiden kehitystä vuoden 2008 tai seuraavan 10 vuoden aikana. Ymmärrys riskien ja trendien syistä oli heikko.

Ymmärrys riskeistä tai trendeistä ei nyt ole ehkä sen parempi kuin vuoden 2008 alussa. Analyysia vaikeuttaa se, että niihin vaikuttavat sekä globalisaatio- ja teknologiakehitys että talouspolitiikka.

Rahapolitiikka on onnistuneesti vienyt taloudet ohi pahimpien karikoiden. Sijoittajia hermostuttaa nyt sen normalisoinnin vaikutukset.

Markkinaheilahteluista on syytä olla huolissaan muttei liikaa. Paul Samuelson sanoi aikoinaan, että Wall Streetin indeksit ennakoivat yhdeksän taantumaa kun viisi toteutui.

Liitteenä oleva esitys valottaa tutkimustuloksiin viitaten talouksien ongelmia. Niihin kuuluvat heikko tuottavuuskasvu, velkaantuminen ja tuloerojen kasvu.

Matalien korkojen turvin heikosti kannattavat yritykset ovat voineet jatkaa toimintaansa. Konkurssit ovat vähentyneet (dia 37) korkeasta velkaantuneisuudesta huolimatta (dia 38).

Merkittävä osa työvoimasta on monissa maissa sellaisissa yrityksissä, joiden voitot eivät ole kolmen peräkkäisen vuoden aikana ylittäneet korkomenoja (dia 39), vaikka korkomenot ovat hyvin matalat.

Poikkeukselliset rahoitusolot ovat voineet peittää allensa yritysten ja talouksien ongelmia. Korkojen nousu voi tuottaa konkursseja ja työttömyyttä.

Osaaminen ja työmarkkinoiden toimivuus avainasemassa

Normaalioloissa markkinat erottelevat jyvät akanoista, mutta sijoittajat eivät ole nähneet suurta eroa yritysten riskien välillä moneen vuoteen. Yritysten väliset tuottavuuserot ovat kuitenkin suuria (diat 4–7).

Globaalit yritykset ovat yleensä tuottavimpia. Ne myös reagoivat melko herkästi häiriöihin, vääristymiin ja mahdollisuuksiin. Esimerkkinä on niiden optimointi verotuksen suhteen.

Kansalliset rakenteet vaikuttavat talouksien kehitykseen entistä enemmän. Hyvät rakenteet tuottavat aiempaa enemmän hyötyjä, ja huonot rakenteet tuottavat helpommin työttömyyttä ja heikkoa kasvua. Digitalisaatio ja tekoälyn käyttö ilmeisesti voimistavat näitä vaikutuksia.       

Osaavan työvoiman ja hyvin toimivien työmarkkinoiden maat pärjäävät teknologian muutosten oloissa parhaiten. Suomen lähtökohdat ovat tässä hyvät, mutta paljon on vielä tekemistä.  

Osaamista ja työmarkkinoiden toimintaa vahvistavat toimet auttavat kaikkia hyötymään muutoksista. Samalla ne ovat vakuutus riskien varalta. Tuon vakuutuksen ottamista ei kannata lykätä.

Diat: Policies under many uncertainties
Artificial intelligence and markets

Martti Hetemäki

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä