Hyppää sisältöön
Media

Tarjoajayritysten vakavaraisuuden ja velvoitteidenhoidon tarkistaminen helpottuu julkisissa hankinnoissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2022 9.04
Tiedote

Hilma-verkkopalveluun eli hankintailmoitukset.fi:hin on lisätty hankintoja tekeville viranomaisille mahdollisuus tarkistaa suoraan Verohallinnosta, että tarjoajayritykset ovat hoitaneet vero- ja työeläkevelvoitteensa. Hilmassa julkisen sektorin ostajat ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä päättyneiden kilpailutusten tuloksista. Hilmaa kehitetään kansallisen julkisten hankintojen strategian mukaisesti osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa.

Velvoitteidenhoitoselvitys on tarkistettavissa automaattisesti ja sähköisesti, mikä vähentää hankintayksiköiden ja tarjoajien työtä merkittävästi. Hankintayksiköillä on kuitenkin oikeus saada velvoitteidenhoitoselvitys vain käynnissä olevaa hankintamenettelyä varten. Hankintalain mukaan hankintamenettelystä voidaan sulkea pois tarjoaja yhteiskunnallisten velvoitteiden, kuten verojen ja sosiaaliturvamaksujen, laiminlyönnin vuoksi. Velvoitteidenhoitoselvityksen voi tehdä myös pienhankinnoissa. Pienhankintojen kilpailutus on jätetty hankintalain soveltamisen ulkopuolelle, minkä johdosta ne voidaan toteuttaa kevyemmillä menettelyillä. 

Hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtio, kunnat ja kuntayhtymät, ja ne noudattavat hankinnoissaan hankintalakia. Suurin osa hankintayksiköistä on merkitty Hilmaan y-tunnuksen perusteella jo valmiiksi, jolloin velvoitteidenhoitoselvityksen hakutoiminnallisuus on niillä automaattisesti käytettävissä. Jos organisaatiolla ei ole pääsyä viranomaistietoihin kilpailutuksen jälkeen, voi organisaatio lähettää Hilman kautta hakemuksen viranomaishankintayksikköstatuksen selvittämiseksi. Päätöksen asiasta tekee valtiovarainministeriö, joka kuulee ennen päätöstään Verohallintoa. 

Hilma on valtiovarainministeriön palvelu, jonka ylläpidosta ja kehityksestä vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel Oy. Vuonna 2021 Hilmassa julkaistiin yli 19 000 erityyppistä ilmoitusta. Kilpailutettujen hankintojen sopimusarvo vuonna 2021 oli yli 17 miljardia euroa. 

Hankinta-Suomi-ohjelman avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien verovarojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Taloudelliseen kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi harmaan talouden ja kartellien torjuminen sekä verovastuullisuuden ja huoltovarmuuden varmistaminen. Uusi Hilman ominaisuus tukee tätä tavoitetta. 

Lisätietoja:  
Valtiovarainministeriö:   
finanssineuvos Tero Meltti, puh. 029 553 0770, tero.meltti(at)gov.fi   
finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 029 553 0433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi    

Hansel:   
palvelupäällikkö Tuula Risikko, puh. 029 444 4277, tuula.risikko(at)hansel.fi