Hoppa till innehåll
Media

Det blir lättare att kontrollera anbudsgivarföretags soliditet och fullgörande av skyldigheter vid offentlig upphandling

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2022 9.04
Pressmeddelande

Nättjänsten HILMA, dvs. hankintailmoitukset.fi, har kompletterats med en möjlighet för upphandlande myndigheter att direkt hos Skatteförvaltningen kontrollera att anbudsgivarföretagen fullgjort sina skatte- och arbetspensionsskyldigheter. Upphandlare inom den offentliga sektorn meddelar I HILMA om kommande upphandlingar, pågående konkurrensutsättningar och resultaten av avslutade upphandlingar. HILMA utvecklas i enlighet med den nationella strategin för offentlig upphandling, som en del av åtgärdsprogrammet Offentliga upphandlingar.

Fullgöranderapporten kan kontrolleras automatiskt och elektroniskt, vilket minskar de upphandlande enheternas och anbudsgivarnas arbete betydligt. De upphandlande enheterna har dock rätt att få fullgöranderapporten endast i syften förknippade med pågående upphandlingsförfaranden. Enligt upphandlingslagen kan man i upphandlingsförfarandet utesluta en anbudsgivare på grund av försummelse av samhälleliga plikter, såsom betalning av skatter eller sociala avgifter. Fullgöranderapporter kan också göras vid små anskaffningar. Konkurrensutsättningen av småskaliga anskaffningar har lämnats utanför upphandlingslagens tillämpningsområde, och de kan genomföras med lättare förfaranden.  
 
Upphandlande enheter är till exempel staten, kommunerna och samkommunerna, och de iakttar upphandlingslagen i sin upphandlingsverksamhet. Största delen av de upphandlande enheterna har redan registrerats färdigt i HILMA med FO-nummer, vilket innebär att de automatiskt har tillgång till sökfunktionen i fullgöranderapporten. Om en organisation inte har tillgång till myndighetsuppgifter efter konkurrensutsättningen, kan organisationen via HILMA lämna in en ansökan om utredning av status som upphandlande myndighet. Finansministeriet fattar beslut i ärendet efter att ha hört Skatteförvaltningen. 
 
HILMA är en tjänst som tillhandahålls av finansministeriet och som drivs och utvecklas av den offentliga förvaltningens inköpscentral  Hansel Ab på uppdrag av finansministeriet. År 2021 publicerades över 19 000 annonser av olika slag i HILMA. Avtalsvärdet av konkurrensutsatta upphandlingar uppgick 2021 till över 17 miljarder euro. 
 
Syftet med programmet Offentlig upphandling är att öka det samhälleliga genomslaget av de medel som används för offentlig upphandling och främja de offentliga finansernas hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten påverkas till exempel av bekämpning av grå ekonomi och karteller samt tryggande av skatteansvar och försörjningstrygghet. HILMA:s nya funktion stöder detta mål. 
 
Mer information:  
Finansministeriet:   
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi   
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 553 0433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi   
 
Hansel Ab:   
Tuula Risikko, servicechef, tfn 029 444 4277, tuula.risikko (at) hansel.fi