Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö
Teknologiapolitiikan periaatepäätös lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2022 10.07
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja teknologiapolitiikkaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Teknologiapolitiikan periaatepäätöksen tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia ammentava maa.

Yhteisellä teknologiapolitiikalla pyritään edistämään teknologioiden kehittämistä ja hyödyntämistä sekä luomaan toimintaympäristöä yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle. Tavoitteiden saavuttaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen edellyttävät pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa politiikkaa ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä.

Luonnos periaatepäätökseksi on valmisteltu ministeriöiden välisessä yhteistyössä hyödyntäen teknologianeuvottelukunnan tekemää työtä. Periaatepäätöksen lausuntoaika on 28.1.2022–25.2.2022.

Teknologiapolitiikan periaatepäätöksen tavoitteet

Teknologiapolitiikan periaatepäätökseen kirjattaisiin neljä tavoitetta sekä tavoitteiden toteuttamista tukevia keinoja. Valtioneuvosto sitoutuisi edistämään asetettuja teknologiapolitiikan tavoitteita, ja ministeriöt ryhtyisivät toteuttamaan niiden toimeenpanoa koko julkisella sektorilla.

1. Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka teknologiayrityksille

 • Innovaatio- ja teknologiamyönteinen julkinen sektori ja sääntely
 • Vahva panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja tutkimuksen kaupallistamiseen
 • Innovaatioiden ja investointien kannusteet 

2. Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksia

 • Osaamistason nosto ja oppimisen digiloikka
 • Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto houkuttelevaksi ja sujuvaksi
 • Suomi profiloituu kansainvälisesti korkean teknologian maana

3. Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin

 • Julkisen sektorin ja palveluiden automatisointi
 • Digitaalisiin palveluihin ja järjestelmiin liittyvän pehmeän infrastruktuurin kehittäminen
 • Datatalouden toimintaympäristön rakentaminen

4. Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden rohkeasta kehittämisestä ja soveltamisesta

 • Uusien teknologioiden määrätietoinen hyödyntäminen
 • Ilmasto- ja ympäristöratkaisujen edelläkävijyys
 • Teknologioilla tuetaan huoltovarmuutta

Lisätietoja:

Teknologianeuvottelukunnan pääsihteeri Anita Juho, puh. 0295 530 747, [email protected]