Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Principbeslut om teknikpolitik på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 10.07
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om statsrådets principbeslut om teknikpolitiken. Målet med principbeslutet om teknikpolitiken är att Finland år 2030 ska vara världens mest framgångsrika och välkända land när det gäller utveckling och utnyttjande av teknik.

Syftet med den gemensamma teknikpolitiken är att främja utvecklingen och utnyttjandet av teknik samt att skapa en verksamhetsmiljö för företag och det civila samhället. För att målen ska kunna nås och den internationella konkurrenskraften förbättras krävs en långsiktig politik som sträcker sig över regeringsperioderna och förvaltningsövergripande samarbete.

Utkastet till principbeslut har beretts i samarbete mellan ministerierna så att man utnyttjat teknologidelegationens arbete. Remisstiden för principbeslutet är 28.1.2022–25.2.2022.

Målen för principbeslutet om teknikpolitik

Avsikten är att man i principbeslutet om teknikpolitik skriver in fyra mål och metoder som stöder uppnåendet av dessa mål. Statsrådet förbinder sig att främja uppställda teknikpolitiska mål och ministerierna börjar genomföra dem inom hela den offentliga sektorn.

1. Finland hör till världens mest konkurrenskraftiga stater och är världens bästa plats för teknikföretag

 • Innovations- och teknikvänlig offentlig sektor och reglering
 • Starka satsningar på forskning och utveckling och kommersialisering av forskningen
 • Incitament för innovationer och investeringar 

2. Finland har några av världens mest kända och attraktiva centra för utbildning, forskning, experter och investeringar inom tekniksektorn

 • Höjning av kompetensnivån och digitaliseringsspurten i lärandet
 • Arbets- och utbildningsbaserad invandring görs attraktiv och smidig
 • Finland profilerar sig internationellt som ett högteknologiskt land

3. Finland har världens mest teknik- och innovationsvänliga offentliga sektor som möjliggör välfärd för människor och företag

 • Automatisering av den offentliga sektorn och tjänsterna
 • Utveckling av mjuk infrastruktur i anslutning till digitala tjänster och system
 • Skapande av en verksamhetsmiljö för dataekonomi

4. Finland drar stor nytta av djärv utveckling och tillämpning av teknik som svarar på globala utmaningar

 • Målmedvetet utnyttjande av ny teknik
 • Föregångarroll när det gäller klimat- och miljölösningar
 • Tekniken stöder försörjningsberedskapen

Mer information:

Anita Juho, Teknologidelegationens generalsekreterare, tfn 0295 530 747, [email protected]