Hyppää sisältöön
Media

Terrorismin rahoituksen torjuntaa tehostetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2016 16.20
Uutinen

EU:n komissio ehdottaa keskitetyn pankki- ja maksutilirekisterin perustamista. Ehdotus on osa lainsäädäntöpakettia, jolla pyritään tehostamaan terrorismin rahoituksen torjuntaa.

Komissio antoi 5. heinäkuuta lainsäädäntöehdotuksen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi. Keskeisimmät ehdotukset ovat:

  • pankki- ja maksutilirekisterin tai tiedonhakujärjestelmän perustaminen
  • sähköistä rahaa koskevan sääntelyn tiukentaminen
  • virtuaalivaluuttojen säänteleminen
  • rahanpesunselvittelykeskusten yhteistyön tehostaminen.

Viranomaisten tietojensaanti pankkiasiakkuuksista paranee

Jäsenmaiden keskusrikospoliisien rahanpesunselvittelykeskukset pääsisivät jatkossa helpommin sähköisesti pankki- ja maksutilitietoihin, kun jäsenmaissa otettaisiin käyttöön keskitetty järjestelmä. Myöhemmin annetaan mahdollisesti uusi lainsäädäntöehdotus, joka laajentaisi tiedonsaantioikeutta muihin viranomaisiin.

Rahanpesunselvittelykeskukset voisivat saada tietoa esimerkiksi siitä, missä pankeissa yksittäisillä henkilöillä tai yhtiöillä on asiakkuuksia.

Suomessa ei ole nykyisin keskitettyä rekisteriä tai tiedonhakujärjestelmää. Järjestelmän luominen toisi kustannuksia sekä viranomaisille että toimialalle.

Anonyymin sähköisen rahan myöntämisen edellytyksiä tiukennetaan

Komissio ehdottaa uusia rajoituksia anonyymisti käytettäville ja etukäteen ladattaville sähköisille maksuvälineille, kuten prepaid-korteille. Myyjän pitäisi esimerkiksi tunnistaa maksuvälineen ostaja aiempaa useammin. Anonyymin sähköisen rahan käyttö internetissä ei olisi jatkossa mahdollista.

Voimassa olevassa lainsäädännössä on poikkeuksia asiakkaan tuntemismenettelyyn sähköisen maksuvälineen myöntämisen yhteydessä. Poikkeukset koskevat tilanteita, joissa sähköistä maksuvälinettä ei voi ladata uudelleen ja sille talletetaan sähköistä rahaa enintään 250 euroa. Komission ehdotuksessa euromääräinen raja on 150 euroa.

Virtuaalivaluuttojen vaihdantapalvelut sääntelyn piiriin

Komissio ehdottaa, että myös virtuaalivaluuttojen tai kryptovaluuttojen, kuten Bitcoin, vaihdantapalvelut ja digitaalisen lompakkopalvelun tarjoajat kuuluisivat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan sääntelyn piiriin.

Ehdotuksen merkittävin vaikutus olisi sillä, että virtuaalivaluutan vaihdantapalvelujen ja digitaalisten lompakkopalvelun tarjoajien olisi tunnistettava asiakas ja seurattava asiakassuhdetta sekä raportoitava epäilyttävistä liiketoimista rahanpesunselvittelykeskukselle. Joidenkin virtuaalivaluuttojen suosio on perustunut käyttäjien anonyymiyteen, ja ne ovat olleet suosittuja rikollisten keskuudessa.

Suomessa ei ole säädetty virtuaalivaluutoista, niiden vaihdantapalveluista tai digitaalisen lompakkopalvelun tarjoajista.

Pääsyä yritysten omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin parannetaan

Jäsenvaltioissa kansallisesti täytäntöönpantavana olevassa niin sanotussa neljännessä rahanpesudirektiivissä säädetään yritysten omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen rekisteröinnistä.

Komissio ehdottaa, että yleisön pääsyä rekisteröitäviin omistaja- ja edunsaajatietoihin laajennetaan. Lisäksi kansallisten rekisterien välistä yhteyttä ehdotetaan parannettavan, jolloin tietojen saatavuus viranomaisille ja yleisölle paranee koko unionissa.

Suomessa neljännen rahanpesudirektiivin täytäntöönpano on kesken. Hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle syksyllä 2016.

Viranomaisyhteistyötä tehostetaan

Komission ehdotus laajentaisi rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevaa tietomäärää ja niiden pääsyä tietoihin. Suomessa keskusrikospoliisin yhteydessä toimiva rahanpesunselvittelykeskus vastaanotti viime vuonna lähes 40 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Rahanpesuun liittyy usein varojen siirtoa valtioista toiseen, joten viranomaisyhteistyön ja tietojenvaihdon toimivuus ovat erityisen tärkeitä.

Ehdotuksen käsittely neuvostossa alkaa

EU:n valtiovarainministerien on tarkoitus keskustella ehdotuksesta 12. heinäkuuta pidettävässä Ecofin-neuvostossa. Jäsenvaltioiden neuvottelut komission ehdotuksesta käynnistyvät heinäkuun lopulla. Eduskunta käsittelee ehdotusta syysistuntokauden alussa.

Komission tiedote 

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi