Hyppää sisältöön
Media

Erityisasiantuntija Jani Heikkinen:
Tiedon voimalla parempiin palveluihin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2018 14.03
Kolumni
Jani Heikkinen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa kansalaisten hyvinvointia, pienentää hyvinvointieroja ja hillitä kustannusten kasvua. Tavoitteessa ei onnistuta ilman tehokasta tietojen hyödyntämistä ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Valtiovarainministeriön asettamalla maakuntatieto-ohjelmalla ohjataan ja koordinoidaan eri viranomaisten tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan kehittämishankkeita osana maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Uudistuksessa käynnissä useita tiedonhallintaan liittyviä hankkeita

Osana maakunta- ja sote-uudistusta useat viranomaiset ja valmisteluorganisaatiot ovat käynnistäneet tiedonhallintahankkeita, jotka koskevat maakuntien palveluita ja tiedolla johtamista. Osa hankkeista keskittyy tiettyihin maakunnan palveluihin ja osassa näkökulma on koko maakunnan toiminnan kattavia.

Kela rakentaa tiedonhallintapalveluja mm. valinnanvapauteen ja siihen liittyvään maksatustoimintaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kehittää tietopohjaa sote-palveluiden arviointiin ja Tilastokeskus puolestaan kehittää tilastotuotantoaan huomioidakseen uudet maakunnat tilastoja tuottaessaan.

Hankkeet ovat koordinoineet tekemistään keskenään hankekohtaisesti. Eri hankkeissa onkin jatkuva tarve keskustella muiden vastaavien hankkeiden kanssa, jotta omassa hankkeessa päästään eteenpäin. Koordinointiin menee kuitenkin aikaa, jota ei tunnu koskaan olevan riittävästi. Aina ei myöskään tunnisteta sitä, keiden kanssa tekemistä tulisi koordinoida.

Suuri muutos tiedon käytössä myös maakuntauudistuksen ulkopuolella

Samaan aikaan maakunta- ja sote-uudistuksen kanssa on käynnissä muitakin perustavanlaatuisia julkisen hallinnon uudistuksia, jotka liittyvät tiedon käyttöön. Valtiovarainministeriössä valmistellaan tiedonhallintalakia sekä tietopoliittista selontekoa, joissa tavoitteena on tiedon hyödyntäminen joustavasti.

Tiedon avoimuuden edistäminen on tuottanut tulosta niin, että uudet tietoaineistot ovat nyt kaikkien toimijoiden käytössä. Samalla omadatan käyttö edistyy askeleittain myös julkisessa hallinnossa.

Tekoälyn hyödyntäminen on lyömässä läpi yhteiskunnan eri osa-alueilla – ja se tuo toimintatapamuutosta myös julkiseen hallintoon. Samaan aikaan nousussa oleva lohkoketjuteknologia haastaa nykyiset tavat tallentaa ja ennen kaikkea varmentaa tietoa, mikä luo haasteen nykyisille tietojen varmentamiseen keskittyneille rekisteriviranomaisille.

Nämä uudet haasteet on hyvä ottaa maakuntauudistuksessa vastaan, sillä uusilla organisaatioilla ei ole halua palata vanhaan. Maakuntavalmistelussa mukana olevat haluavat ajantasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tehokkaita tietojohtamisen työkaluja tehtäviensä tueksi. Ministeriöt ja maakunnat haluavat käydä vuoropuhelua yhteisen tietopohjan avulla yhdessä asetetuista tavoitteista ja toimenpidevaihtoehdoista.

Maakuntatieto-ohjelma muutoshankkeiden rankkasateessa

Tiedonhallinta ja sen kuvaaminen on valtava kokonaisuus, jota ei voi kerralla tehdä valmiiksi. Siksi maakuntatieto-ohjelmassa tehdään asioita pala kerrallaan. Samalla ohjelma toimii sateenvarjona eri hankkeiden väliselle yhteiselle koordinoivalle keskustelulle.

Työn rajaamiseksi maakuntatieto-ohjelmassa tiedonhallintaa katsotaan ensisijaisesti johtamisen, seurannan ja ohjauksen näkökulmista. Ohjelmalla tavoitellaankin mahdollisimman kitkatonta, kustannustehokasta ja viiveetöntä tietovirtaa eri hallinnon tasoilla tapahtuvalle tietojohtamiselle.

Mukana ohjelmassa ovat eri intensiteetillä kaikki maakuntien palvelutuotantoon liittyviä tietoja tuottavat, välittävät ja hallinnoivat viranomaiset. Lisäksi ohjelmassa on tunnistettu kasvava tarve hyödyntää omadataa, joten maakunnan asukaan näkökulmakin on mukana mietittäessä sitä, mitä tiedolla johtaminen voisi olla siirryttäessä ”someajasta” ”tekoälyaikaan”.

Ohjelman tuotokset

Vuosien 2018 ja 2019 aikana ohjelmassa tuotetaan pääasiassa nykytilaselvityksiä ja tavoitetilakuvauksia toimenpidesuosituksineen. Toimenpiteet maakuntauudistuksen toimeenpanemiseksi tehdään nyt käynnissä olevissa hankkeissa ja ennen vuotta 2021 käynnistettävissä hankkeissa. Maailma ei kutenkaan valmistu maakuntien aloittaessa toimintansa, vaan maakuntatieto-ohjelma tuottanee toimenpidesuosituksia 2020-luvun loppuun asti.

Maakuntatieto-ohjelma alueuudistus.fi:ssä

Jani Heikkinen

Erityisasiantuntija
@JaniHeikkinen

Hallintopolitiikka Kunta-asiat