Hyppää sisältöön
Media

Tiedonhallintalaki edistää viranomaistoiminnan digitalisointia ja tietoturvallisuutta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.8.2019 13.12
Tiedote

Valtioneuvosto esittää, että eduskunnan hyväksymä laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulisivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Lain nojalla valtiovarainministeriön yhteyteen perustetaan julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta arvioimaan ja ohjaamaan valtion ja kuntien viranomaisten tiedonhallinnan toteuttamista.

Laki hyväksyttiin eduskunnassa pienin muutoksin. Muutoksista keskeisimpiä ovat tiedonhallintayksikön käsitteen täsmentäminen sekä soveltamisalan laajentaminen osittain julkista hallintotehtävää hoitaviin organisaatioihin.

Lain säännöksiä tullaan tarkentamaan asetuksilla, jotka koskevat turvallisuusluokiteltavia asiakirjoja, tiedonhallintalautakunnan toimintaa sekä valtion viranomaisia koskevaa tiedonhallinnan muutosten lausuntomenettelyä.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sisältää useita siirtymäsäännöksiä, jotta viranomaisilla on mahdollisuus saattaa tiedonhallinnan menettelynsä ajan tasalle. Lailla julkisen hallinnon tiedonhallinnasta kumotaan vuonna 2011 voimaan tullut laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta.

Lait julkaistaan kokonaisuudessaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, puh 029 553 0023, sami.kivivasara(at)vm.fi