Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan uusi verokannustin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.8.2022 15.04
Tiedote

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Uusi verokannustin täydentäisi suoria tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukia. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan uutta verokannustinta koskevasta lainsäädännöstä 12.9. mennessä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa. Yhdistelmävähennys koostuisi tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä. Lisävähennykset koskisivat tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- tai ostopalvelumenoja. Kyseessä olisi yrityksille uusi yleinen verotuki, joka ei olisi EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea. 

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisen lisävähennyksen määrä olisi 50 prosenttia verovelvollisen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.

Verovelvollinen voisi lisäksi saada hyväkseen tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrän lisääntymiseen perustuvan 35 prosentin suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen, mikäli verovuoden aikana tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Myös ylimääräisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa, mutta ylimääräiselle lisävähennykselle ei olisi alarajaa. 
Negatiivisten kannustinvaikutusten välttämiseksi ylimääräisen lisävähennyksen määrää laskettaessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisenä otettaisiin huomioon enintään 50 prosentin suuruinen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Lausuntokierros päättyy syyskuussa 

Hallituksen esityksen luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 12. elokuuta. Lausuntokierros on käynnissä 12. syyskuuta saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä. Annetut lausunnot ovat nähtävissä Lausuntopalvelussa.

Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. 

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi 
Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, puh. 029 5530 407, tiia.hyysalo(at)gov.fi (poissa 5.8.–30.8.)
Erityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 029 5530 817, antti.sinkman(at)gov.fi