Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Työryhmä haluaa vahvistaa Suomen kykyä varautua vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2018 14.13
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa, että keskeiset rahoitusalan yritykset velvoitetaan rakentamaan varajärjestelmät Suomeen poikkeusolojen ja vakavien häiriöiden varalle.

Useat yhteiskunnan kannalta välttämättömät rahoituspalvelut Suomessa ovat aiempaa riippuvaisempia ulkomailla sijaitsevista tietojärjestelmistä ja tietovarannoista. Samaan aikaan turvallisuustilanne on kiristynyt Euroopassa ja Itämeren alueella, mikä on tuonut uusia uhkia ja epävakautta.

Palvelujen toimittava poikkeusoloissa

Työryhmä ehdottaa täsmennyksiä säännöksiin rahoitusalan velvollisuudesta varautua poikkeusoloihin ja vakaviin häiriöihin. Varautumisvelvollisten yritysten olisi ylläpidettävä Suomessa sellaisia tietojärjestelmiä ja tietovarantoja, jotka ovat välttämättömiä rahoitusmarkkinoiden keskeytymättömälle toiminnalle

Uudistuksen tavoitteena olisi varmistaa, että yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittiset rahoitusmarkkinapalvelut toimivat myös silloin, kun ulkomailla sijaitsevat järjestelmät eivät ole käytettävissä.

Varautumisvelvollisuus laajenisi

Työryhmä ehdottaa, että varautumisvelvollisuus ulotettaisiin myös kaikkiin sijoituspalveluyrityksiin ja pörssin toimintaan. Ehdotuksiin sisältyy myös rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmä, joka suunnittelisi ja koordinoisi alan varautumista poikkeusoloihin ja vakaviin häiriöihin. Viranomaisille esitetään vahvempia toimivaltuuksia ohjata poikkeusoloihin varautumista.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Finanssivalvonta voisi määrätä seuraamusmaksun yritykselle, joka rikkoo säännöksiä varautumisvelvollisuudesta.

Lausuntokierros alkaa

Finanssialan edustaja jätti työryhmän muistioon eriävän mielipiteen ja Huoltovarmuuskeskuksen edustaja täydentävän lausuman.

Valtiovarainministeriö lähetti työryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle torstaina 16. elokuuta. Lausuntoaika päättyy 27. syyskuuta.

Työryhmän muistio
Lausuntopyyntö ja muut asiakirjat (hankesivut)
Säännöksiä rahoitusalan varautumisesta poikkeusoloihin täsmennetään (tiedote 1.2.2017)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro, puh. 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi