Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Veronvälttäminen vaikeutuu kansainvälisin toimin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2017 12.30
Tiedote

Veronvälttämisen vastaiset toimet vahvistavat Suomen verojärjestelmän toimivuutta, arvioi valtiovarainministeriön työryhmä. Lisäksi toimien täytäntöönpano voi lisätä verotuottoja Suomessa.

Työryhmä on arvioinut veronvälttämisen vastaisten toimien taloudellisia vaikutuksia. Raportissa tarkastellaan sitä, miten teollisuusmaiden järjestö OECD:n BEPS-hanke ja siihen kytkeytyä EU-lainsäädäntö vaikuttavat Suomen nykyiseen sääntelyyn ja verotuottoihin.

BEPS-hankkeella (base erosion and profit shifting) estetään yritysten aggressiivista verosuunnittelua, joka aiheuttaa veropohjan rapautumista ja voittojen siirtoa matalan verotuksen valtioihin.

Työryhmä arvioi, että BEPS-toimien täytäntöönpano

  • jättää nykyistä vähemmän mahdollisuuksia veronvälttämiselle
  • vahvistaa Suomen verojärjestelmän toimivuutta veropohjan tiivistyessä
  • lisää jonkin verran verotuottoja.

Tarkastelussa keskeisimmät toimet

Työryhmä on painottanut vaikutusarvioinnissaan keskeisimpiä toimia, jotka edellyttävät lainsäädännön muuttamista Suomessa. Näitä ovat korkovähennysoikeuden rajoitus, hybridisääntely, väliyhteisösääntely ja maastapoistumisverotus.

Lisäksi työryhmä on keskittynyt muihin verotuottojen ja yritysten toiminnan kannalta tärkeisiin toimiin. Näitä ovat päivitys siirtohinnoittelua koskevaan ohjeistukseen ja muutos verosopimusten kiinteän toimipaikan määritelmään.

Työryhmän raportti

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anu Rajamäki, puh. 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi
Finanssisihteeri Ilari Valjus, puh. 02955 30093, ilari.valjus(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Leena Aine, puh. 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi
Finanssineuvos Jari Salokoski, puh. 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi