Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Skatteflykt försvåras tack vare internationella åtgärder

Finansministeriet
16.6.2017 12.30
Pressmeddelande

Åtgärderna som syftar till att bekämpa skatteflykt förstärker enligt finansministeriets arbetsgrupp det finländska skattesystemets funktion. Verkställandet av åtgärderna kunde dessutom öka på skatteintäkterna i Finland.

Arbetsgruppen har utvärderat de ekonomiska konsekvenserna av åtgärder som syftar till att bekämpa skatteflykt. Rapporten granskar hur OECD:s BEPS-projekt och EU-lagstiftningen som har ett samband med det påverkar den nuvarande lagstiftningen och skatteintäkterna i Finland.

BEPS-projektet (base erosion and profit shifting) förhindrar aggressiv skatteplanering som leder till skattebaserosion och flyttning av vinster till länder med lägre beskattning.

Verkställandet av BEPS-åtgärderna kunde enligt arbetsgruppen 

  • Minska på möjligheterna för skatteflykt
  • Förstärka det finländska skattesystemets funktion i och med att skattebasen stärks
  • I viss mån öka på skatteintäkterna

De viktigaste åtgärderna

Arbetsgruppen tog i sin konsekvensanalys upp de viktigaste åtgärder som förutsätter lagstiftningsändringar i Finland. Som exempel kan nämnas begränsningen av ränteavdragsrätten, hybridregleringen, bassamfundsregleringen och utflyttningsbeskattningen.

Arbetsgruppen har dessutom fokuserat på andra åtgärder som är viktiga med tanke på skatteintäkterna och företagens verksamhet. Dessa är t.ex. uppdateringen av internprissättningsinstruktionerna och ändringen av definitionen av fast driftställe i skatteavtal.

Arbetsgruppens rapport (på finska, svensk resumé)

Ytterligare information:

Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi
Ilari Valjus, finanssekreterare, tfn 02955 30093, ilari.valjus(at)vm.fi
Leena Aine, specialsakkunnig, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi
Jari Salokoski, finansråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi