Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudella tiedonhallintalailla selkeytetään tiedonhallinnan sääntelyä

Valtiovarainministeriö
30.10.2018 16.37
Uutinen

Luonnos uudeksi laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta keräsi 218 lausuntoa. Lähtökohtaisesti kaikki lausunnonantajat kannattivat tiedonhallinnan sääntelyä yhteen kokoavaa ja selkeyttävää yleislakia. Lausuntoaika päättyi maanantaina 1. lokakuuta.

Esitys tiedonhallintalaiksi on tarpeellinen

Lausuntojen perusteella nykyinen tiedonhallinnan sääntelykokonaisuus on näyttäytynyt viranomaisille sirpaleisena ja sen kokonaisuuden hahmottaminen sekä ymmärtäminen on ollut vaikeaa. Sääntely on sisältänyt myös soveltamisalaa koskevia aukkoja sekä epäyhtenäisyyttä. Lausuntojen antajat pitivät sääntelyä tarpeellisena.

Lausuntojen perusteella hallituksen esityksen luonnosta on jatkovalmistelussa selkeytetty ja tarkennettu siten, että kokonaisuus on entistä ymmärrettävämpi. Lisäksi säännösehdotuksissa olevia velvollisuuksia on tehty joustavammiksi ja muutosten tekemiseen ehdotetaan siirtymäaikoja, jotta esityksen tavoitteet voidaan tehokkaasti toimeenpanna ja mahdolliset kustannusvaikutukset voidaan hallita toiminnan muun kehityksen yhteydessä.

Tiedonhallinnan sääntely osana hallinnon kehittämistä

Saatujen lausuntojen perusteella tiedonhallintalain soveltamisalaan on tehty joitain rajauksia. Tehdyillä rajauksilla halutaan huomioida organisaatioiden erityisasemat ja velvoitteet suhteessa viranomaisen tiedonhallinnan velvoitteisiin ja ohjaukseen. Valtiovarainministeriön ohjaukseen liittyvää sääntelyä on rajattu koskien esimerkiksi lainkäyttöä, jotta se vastaisi voimassa olevan tietohallintolain sääntelyä.

Jatkovalmistelussa päädyttiin siihen, että arkistointia koskevat säännösehdotukset rajataan tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa pois. Lausuntojen perusteella arkistointia koskevan sääntelyn uudistaminen tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista, koska eri toimijoiden arkistojen hallinnan toiminnallisiin kysymyksiin ja muun muassa tietojärjestelmäratkaisuihin liittyy vielä keskeneräisiä asioita. Rajaamisella halutaan mahdollistaa julkisen hallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan tehostamiseen liittyvien tavoitteiden edistäminen.

Sääntelyn vaiheistaminen mahdollistaa viranomaisten tehtävissä käytettävien tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan menettelyjen kehittämisen osana hallinnon kehittämistä 2020-luvulle. Useat hallinnolliset uudistukset edellyttävät uusia järjestelmähankintoja, jolloin niiden hankinnat voidaan toteuttaa ajantasaistetun sääntelyn pohjalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esitys uudesta laista julkisen hallinnon tiedonhallinnasta on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuun aikana.

Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tiedonhallintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa ja viranomaisten toiminnassa. Tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä on tarpeen jatkaa myös tämän jälkeen, jotta sääntely-ympäristö kokonaisuudessaan vastaa tiedon hyödyntämisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Lisätietoja

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisesta vm.fissä

Lausunnoille lähtevä tiedonhallintalaki tähtää julkisen hallinnon tietojen tehokkaampaan hallintaan (Tiedote 21.8.2018)

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT