Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Valtion virastojen aukioloaikojen lainsäädäntö uudistuu – mahdollistaa käyntiasioinnin joustavamman kehittämisen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 13.53
Tiedote

Lakimuutoksilla luotaisiin selkeät raamit ja vähimmäisvaatimukset valtion viranomaisten aukiololle. Näin viranomainen voisi päättää palveluajoistaan ja kohdentaa aukioloaikaansa asiakastarpeiden mukaisesti. Aukioloajat voisivat olla keskenään erilaiset eri toimipaikoissa ja eri päivinä. Viranomaisten nykyisiin aukiolokäytäntöihin ei kohdistuisi kuitenkaan välittömiä muutospaineita. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 12. toukokuuta.

”On tärkeää, että valtion virastojen aukioloaikoja nykyaikaistetaan vastaamaan tämän päivän tarpeita. Näin virastot voivat kehittää käyntiasiointia joustavammin kansalaisten tarpeista lähtien ja lähipalvelut voidaan taata eri puolilla Suomea. Jo nyt digitaaliset palvelut ja uudet palveluratkaisut mahdollistavat laajemman palvelukirjon myös käyntiasioinnissa”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Aukioloaika tulisi jatkossa järjestää siten, että huomioon otetaan alueen asiamäärät ja asiakkaiden tarpeet. Aukioloajoissa huomioidaan käyntiasioinnin tarve suhteessa muiden asiointitapojen käyttöasteeseen kuten sähköisiin palveluihin. Uudistuksessa turvattaisiin käyntiasioinnin saatavuus, viranomaisen tavoitettavuus puhelimitse sekä toiminnan kehittäminen joustavammilla aukioloajoilla. Lisäksi lainsäädäntö tunnistaisi monipaikkaisten viranomaisten pienten toimipaikkojen rajoitetun aukioloajan ja turvaisi niiden palvelut.

Osalle toimipaikoista vähimmäistaso aukiololle – toimipaikat voivat olla auki myös pidempään

Tarkoituksena on myös antaa valtioneuvoston asetus, joka velvoittaisi viranomaiset pitämään päätoimipaikoillaan olevat asiointipaikat auki vähintään kuuden tunnin ajan arkipäivisin. Lisäksi asiointipaikkojen tulisi olla auki vähintään kolmen tunnin ajan arkipäivisin, jos toimipaikassa on asiakkaita vähintään puolet päätoimipaikaan verrattuna ja asiakaspalvelijoita vähintään viisi. Muiden toimipaikkojen tarkemmista aukioloista virastot päättäisivät itse. Kyseessä olisi vähimmäistaso, eli toimipaikat voisivat olla auki myös pidempään. 

Nykyinen sääntely on jäänyt ajastaan jälkeen

Nykyinen aukioloa koskeva sääntely on vuodelta 1994. Valtion virastot ovat sen mukaan pääsääntöisesti auki arkisin kello 8.00–16.15. Erityisestä syystä aukioloaikaa on voitu pidentää. Aukioloaikaa on voitu lyhentää vain tilapäisesti. Nykyinen lainsäädäntö ei vastaa asiakkaiden tarpeita eikä tunnista erilaisia viranomaisia tai toimipaikkoja. Lainsäädäntö ei myöskään vastaa perustuslain vaatimuksia.

Nykyinen asetus on jäänyt ajastaan jälkeen, sillä se on esimerkiksi annettu aikana, jolloin ei ole ollut digitaalisia julkisia palveluita. Valtion palvelut ovat jo pitkään sähköistyneet, mutta henkilökohtaisella palvelulla on edelleen tärkeä merkitys valtion palveluissa asioiville. 

Uusi lainsäädäntö ei koske käynnissä olevaa hanketta, jossa valtionhallinnolle luodaan yhteinen asiakaspalveluverkko

Valtiovarainministeriön palvelu- ja toimitilaverkkouudistamisen hankkeessa tavoitteena on luoda yksi yhteinen valtionhallinnon asiakaspalveluverkko yhteistyössä Kelan ja kuntien kanssa vuoteen 2029 mennessä. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet olisivat auki yhdenmukaisin aukioloajoin kaikkialla Suomessa. Nyt säädettävä lainsäädäntö ei kata yhteisiä asiakaspalvelupisteitä, vaan niiden osalta palveluajat tullaan täsmentämään hankkeen jatkotyössä.

Uuden lainsäädännön olisi määrä tulla voiman mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér, puh. 0295 530 283, lauri.finer(at)gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, puh. 0295 530 116, elina.isoksela(at)gov.fi