Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto jakoi harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 21 kunnalle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2019 13.42
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi torstaina 21. marraskuuta harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset tälle vuodelle. 21 kuntaa saa tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi huomioidaan paikalliset erityisolosuhteet.

Tukea haki tänä vuonna 89 kuntaa, kun edellisen kerran hakijoita oli 85 (vuonna 2014). Avustusta haettiin tänä vuonna yhteensä lähes 100,0 miljoonaa euroa. Tänä vuonna valtionosuuden korotusta saa 21 kuntaa. Vuonna 2014 saajia oli 28, tällöin jaossa oli 20 miljoonaa euroa.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvetta muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, verotulojen vähenemisellä, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuusleikkauksilla ja palvelutarpeiden muutoksilla. Hakemuksissa vedottiin myös poikkeuksellisiin ja ennakoimattomiin menoihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa.

Yhtenäisten arviointiperusteiden käyttämiseksi kuntia vertailtiin niiden hakemuksessaan esitettyjen perustelujen ohella vuosien 2017 - 2018 tilinpäätöksistä lasketuin tunnusluvuin, painottaen vuoden 2018 tilinpäätösten tietoja. Tunnusluvut perustuvat kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten tulos- ja rahoituslaskelmien sekä taseen mukaisiin tietoihin. Lisäksi on tarkasteltu kunnan hakemuksessaan ilmoittamia tietoa erityisesti vuoden 2019 talouden kehittymisestä, siihen vaikuttavista tekijöitä ja näiden tekijöiden merkitystä kunnan talouteen. Lisäksi on huomioitu kunnan toimia menokehityksen hillitsemiseksi.

Ehtona suunnitelma talouden tasapainottamisesta

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin.

Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakeneet ja saaneet kunnat

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen puh. 02955 30389, etunimi.sukunimi(at)vm.fi