Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö pyytää ehdotuksia jäseniksi alueellistamisen koordinaatioryhmään

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2019 14.42
Uutinen

Alueellistamislainsäädäntöä aiotaan uudistaa vuoden 2019 aikana hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Koordinaatioryhmään pyydetään nyt ehdotuksia jäseniksi.

Valtiovarainministeriö lähetti 21. elokuuta ministeriöille, maakuntien liitoille, aluehallintovirastoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille pyynnön nimetä jäsenensä alueellistamisen koordinaatioryhmään. Maakuntien liittoja pyydetään nimeämään keskuudestaan yhteensä neljä edustajaa ja aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia kumpiakin yksi keskuudestaan. Ehdotukset jäseniksi tulee toimittaa valtiovarainministeriöön viimeistään 3. syyskuuta.

Koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi nimetään kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron valtiosihteeri Valtteri Aaltonen. Lisäksi koordinaatioryhmän jäsenistöön nimetään yksi edustaja kustakin hallituspuolueesta. Kokoonpano vastaa edellisinä hallituskausina noudatettua käytäntöä.

Alueellistamisen uudistamissuunta perustuu hallitusohjelmaan

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan alueellistamislainsäädäntö on uudistettava vuoden 2019 loppuun mennessä laadittavan strategian puitteissa. Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Valtiovarainministeriö käynnistää strategiatyön alueellistamisen koordinaatioryhmän asettamisen jälkeen ja kutsuu siihen mukaan keskeiset sidosryhmät.

Tutustu myös: vm.fi/alueellistaminen

Alueellistamista säätelevät säädökset ovat laki ja asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (362/2002 ja 567/2002). Valtiovarainministeriön vastuulla on alueellistamisen koordinaatio, seuranta ja kehittäminen.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Valtteri Aaltonen, puh. 0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, puh. 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi