Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet begär förslag till medlemmar i koordineringsgruppen för regionalisering

Finansministeriet
21.8.2019 14.42
Nyhet

Regionaliseringslagstiftningen kommer att förnyas under 2019 i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet. Koordineringsgruppen begär nu förslag till medlemmar.

Finansministeriet skickade den 21 augusti en begäran till ministerierna, landskapsförbunden, regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna om att utse medlemmar till koordineringsgruppen för regionalisering. Landskapsförbunden bes utse sammanlagt fyra representanter, regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna en för vardera myndigheten. Förslagen ska lämnas till finansministeriet senast den 3 september.

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paateros statssekreterare Valtteri Aaltonen kommer att väljas till ordförande för koordineringsgruppen. Varje regeringsparti kommer också att utnämna en medlem till koordineringsgruppen. Sammansättningen motsvarar praxisen under tidigare regeringsperioder.

Reformeringen av regionaliseringen baserar sig på regeringsprogrammet

Regionaliseringslagstiftningen ska enligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram förnyas inom ramen för en strategi som ska utarbetas före utgången av 2019. Statliga arbetsuppgifter bör organiseras så att man utnyttjar multilokalitet och platsoberoende arbete som möjliggörs av smart teknik. Finansministeriet inleder strategiarbetet efter att koordineringsgruppen för regionalisering tillsatts, och bjuder även in de viktigaste samarbetsparterna att delta i arbetet.

Se också: vm.fi/alueellistaminen (på finska)

Lagen och förordningen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (362/2002 och 567/2002) innehåller bestämmelser som gäller regionalisering. Finansministeriet har ansvaret för koordineringen, uppföljningen och utvecklingen av regionaliseringen.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, statssekreterare, tfn 0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi