Hyppää sisältöön
Media

Finansministeriet förbereder sig på senareläggning av införandet av värdepappersemittenters ESEF-bokslutsrapportering

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2020 12.00
Pressmeddelande

Inom EU nåddes enighet om frivillig senareläggning av införandet av Esef-rapportering för emittenter av aktier och obligationer. Finansministeriet förbereder sig på senareläggning i Finland om ikraftträdandet i EU bekräftas.

EU:s lagstiftande organ nådde vid sina trepartsförhandlingar den 10 december 2020 politiskt samförstånd om att emittenters frivilliga övergång till elektronisk bokslutsrapportering (European Single Electronic Format, ESEF) ska ske först om ett år. Om senareläggningen genomförs, innebär det för finländska emittenter en möjlighet att besluta att övergå till ESEF-rapportering först i fråga om de bokslut och verksamhetsberättelser som upprättas för de räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2021 eller därefter.

Beslutet om senareläggning av införandet av ESEF fattades i samband med förhandlingarna om Capital Markets Recovery Package (ec.europa.eu), där finansmarknadens återhämtning från coronaviruspandemin behandlades. Officiellt kommer genomförandet av och innebörden i senareläggningen att slås fast inom EU under de närmaste månaderna. Senareläggningen förutsätter ändring av insynsdirektivet. Senareläggningen träder sannolikt i kraft tidigast i början av 2021 efter offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Bokslutsrapportering i ESEF-format gör boksluten maskinläsbara

Regleringen av elektroniska bokslut i ESEF-format grundar sig på insynsdirektivet. Enligt de gällande bestämmelserna ska emittenterna övergå till rapportering i ESEF-format i fråga om de bokslut och verksamhetsberättelser som upprättas för de räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2021 eller därefter. De flesta finländska emittenter ska publicera de första ESEF-boksluten i början av 2021.

Finansministeriet förbereder sig på att senarelägga införandet av elektroniska bokslut i Finland genom att proaktivt bereda en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen så snart som möjligt efter det att ändringen av insynsdirektivet har trätt i kraft och offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De nationella lagändringarna kan träda i kraft tidigast i mars 2021. Det är svårt att bedöma exakt när ändringen av insynsdirektivet träder i kraft i EU.

Det är också möjligt att ändringen av insynsdirektivet på EU-nivå fördröjs eller hävs helt. Om senareläggning blir möjlig, beslutar emittenterna själva om att utnyttja denna möjlighet. Finansministeriet informerar om hur de nationella lagändringarna och EU-lagändringarna framskrider när senareläggningen blir aktuell i EU.

Ytterligare information:

Jesse Collin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 295, fornamn.efternamn(a)vm.fi
Jonna Kuparinen, regeringssekreterare, tfn 0295 530 182, fornamn.efternamn(a)vm.fi