Hyppää sisältöön
Media

Talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen:
VM julkaisee virkamiespuheenvuoron tulevan vaalikauden haasteista – miksi?

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2018 9.24
Kolumni
Sami Yläoutinen.

Kuluva vaalikausi lähenee loppuaan ja tulevan vaalikauden asetelmia koskeva pohdinta on alkanut – myös valtiovarainministeriössä. Osana tätä pohdintaa julkaisemme helmikuun alussa virkamiespuheenvuoron, jossa käsitellään näitä tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Julkaisussa sekä valotetaan tulevan vaalikauden kehitysnäkymiä että keskustellaan keskeisistä haasteistamme ja niihin liittyvistä politiikkakysymyksistä.

Vastaavia puheenvuoroja on julkaistu aina vuoden 1991 vaaleista lähtien. Aiemmissa virkamiespuheenvuoroissa ovat painottuneet voimakkaasti talouspolitiikkaa koskevat teemat, joskin viime raporteissa myös hallintopolitiikkaa koskevat teemat ovat perustellusti saaneet yhä enemmän jalansijaa, kuten tulevassakin puheenvuorossa. Sijansa saavat myös EU:n taloudelliseen integraatioon liittyvät kysymykset.

Julkisen talouden kantokyvyn turvaaminen tulee edellyttämään uudistuksia

Suomella on selkeät vahvuutensa. Esimerkeiksi näistä käyvät muun muassa väestön korkea koulutusaste, toimivat instituutiot ja vakaa demokratia, jotka luovat hyvän pohjan tulevaisuuden haasteisiin vastattaessa. 

Toisaalta meillä on myös heikkouksia. Vaikka Suomi elää nyt suhdannehuippua, on keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu historiaan nähden hidasta. Tämä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä, kuten työikäisen väestön määrän vähenemisestä edelleen. Kestävyysvajeen supistamisessa on menty eteenpäin, mutta tältäkin osin talkoot ovat vielä kesken. 

Tulevaan vaalikauteen mennään siis tilanteessa, joka edellyttää uudistusten jatkamista julkisen talouden kantokyvyn turvaamiseksi. Julkisen sektorin rakenteet ovat samalla muuttumassa perustavaa laatua olevalla tavalla.

Tavoitteena monipuolinen keskustelu

Talous- ja hallintopolitiikan valmistelu kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön mukaan pääpiirteissään VM:n toimialueeseen. Tämän mukaisesti tuotamme joka tapauksessa materiaalia päätöksentekijöille seuraavia hallitusneuvotteluja varten. 

Haluamme tuoda raporttimme julkiseen keskusteluun, jotta kansalaiset ja sidosryhmät voivat arvioida analyysimme sisältöä – mukaan lukien sen heikkouksia ja vahvuuksia – ja tuoda keskusteluun oman näkemyksensä. Myös Suomen taloutta ja hallintoa seuraavat kansainväliset tahot ovat kiinnostuneita analyysistämme. 

Hallituksen ohjelman tulee perustua ajantasaiseen ja perusteelliseen tilannekuvaan. Tämä ei synny ilman perusteellista asiantuntijatyötä. Virkamiespuheenvuoron tarkoituksena onkin toimia keskustelupuheenvuorona seuraavan vaalikauden aikana tehtäville linjauksille ja luoda pohjaa välttämättömälle keskustelulle Suomen tulevaisuutta koskevista valinnoista.

Työnjako virkamiesten ja vaaleilla valittujen päättäjien välillä on selvä. Virkamiesten tehtävänä on tuottaa tausta-analyysiä, mutta päätökset tekevät hallitus ja eduskunta. 

Sami Yläoutinen
Talouspolitiikan koordinaattori

Hallintopolitiikka Talouspolitiikka