Hyppää sisältöön
Media

15 kommuner beviljades behovsprövad höjning av statsandelen för 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat beslut om behovsprövade höjningar av statsandelen för 2022. 15 kommuner understöds med sammanlagt 10 miljoner euro.

I år ansökte 59 kommuner om höjning av statsandelen, och det ansökta beloppet var sammanlagt cirka 70,1 miljoner euro.

År 2021 var antalet sökande 82, av vilka 30 beviljades stöd till ett belopp på sammanlagt 30 miljoner euro.

Höjning beviljas på basis av en helhetsbedömning

Behovsprövad höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Dessutom beaktas lokala särförhållanden.

Kommunerna motiverade behovet av höjning bland annat med en försämrad ekonomisk situation, täckning av underskottet i sjukvårdsdistrikt som läggs ner, inkomstförluster och merkostnader som covid-19-epidemin orsakat, ökning av underskottet i boksluten och problem med balanseringen av dem, förändringar i servicebehoven samt exceptionella och oförutsedda utgifter inom social- och hälsovården.

Kommunerna jämfördes förutom med hänsyn till de motiveringar som de lade fram i ansökan också med hänsyn till nyckeltal som beräknats utifrån boksluten för 2020–2021. Utifrån de ekonomiska nyckeltalen ställdes de sökande kommunerna på samma linje med tanke på sina ekonomiska uppgifter. I besluten betonades uppgifterna i boksluten för 2021.

Urvalskriterierna fokuserade på de uppgifter som kommunen angett i sin ansökan, i synnerhet gällande den ekonomiska utvecklingen 2022, de faktorer som påverkar den och deras betydelse för kommunens ekonomi. Som bedömningsgrund användes dessutom kommunens åtgärder för att stävja utgiftsutvecklingen, skatteförvaltningens skatteredovisningar till kommunerna och andra stöd som betalats till kommunerna 2022.

Höjning beviljades framför allt sådana kommuner vars ekonomi redan under 2022 påverkades avsevärt av de nämnda faktorerna.

Plan för balansering av ekonomin ett villkor för att höjning ska beviljas

Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen antagit en plan för att balansera kommunens ekonomi. Planen skulle fogas till ansökan. Statsandelsmyndigheten kan också ställa andra villkor som gäller kommunens ekonomi för beviljandet och användningen av höjningen av statsandelen.

Höjningen avses utgöra en del av kommunens egna saneringsåtgärder som kommunen bör bereda sig för oberoende av höjningen. Höjningen får inte leda till en motsvarande ökning av de utgifter som kommunen själv beslutar om.

Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år.

Ytterligare information:
Vesa Lappalainen, finansråd, tfn 02955 30389, vesa.lappalainen(at)gov.fi