Virkamiesten sairauspoissaolojen joustavoittamisen poikkeusasetus valtioneuvoston yleisistuntoon torstaina 12.3.

Valtiovarainministeriö 6.3.2020 15.01
Tiedote
nainen salkku kädessä

Joustavoittamisesta säädetään koronaviruksen aiheuttaman COVID-19 tartuntataudin vuoksi. Poikkeusasetus koskee sairauden todistamista epäiltäessä virustartuntaa.

”Olemme valmistelleet määräajaksi voimassa olevan asetuksen lievennyksistä valtion virkamiehen sairauden todistamiseen. Lievennys säädetään koronaviruksen vuoksi, mutta koskee käytännössä myös influenssatapauksia. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 13.3. ja se on voimassa 12.6.2020 asti”, toteaa alivaltiosihteeri Päivi Nerg. 

Lievennyksiä sairauspoissaolon todistamiseen

Virkamies voisi hakea virkavapautta koronaviruksen aiheuttaman epäillyn COVID-19 -tartunnan perusteella enintään seitsemäksi vuorokaudeksi lääkärin tai terveydenhoitajan antamalla kirjallisella lausunnolla. Lausunto voitaisiin antaa virkamiehen kanssa käydyn puhelinkeskustelun tai muun vastaavan yhteydenpidon perusteella. Poissaolon kestäessä enintään viisi vuorokautta virkamies voisi todistaa sairautensa myös muulla työnantajan hyväksymällä tavalla. Sairauden todistamiseen esimerkiksi virkamiehen omalla ilmoituksella tullaan antamaan erillinen ohjeistus.

Normaalisti yli viisi vuorokautta kestävä sairaus on todistettava lääkärintodistuksella. Sairauden kestäessä enintään kolme vuorokautta, virkamies voi todistaa sairautensa myös muulla työnantajan hyväksymällä tavalla.

Nyt esitetyn poikkeusasetuksen voimassaoloaika olisi 13.3.–12.6.2020. Mikäli perustetta ilmenee, voidaan nyt esitetyn asetuksen voimassaoloaikaa uudella asetuksella muuttaa.

Liitteet: Ohjeita virastoille mahdolisen koronavirusepidemian varalle ja siihen varautumiseksi

Lisätietoja:

hallitusneuvos Risto Lerssi, puh. 0295530022, risto.lerssi(at)vm.fi

lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen, puh. 02955 30212, miska.lautiainen(at)vm.fi

Tiedotetta muokattu 12.3. klo 14.55. Tiedotteeseen lisätty lisätietojan antajaksi hallitusneuvos Risto Lerssi. Lisäksi tiedotteeseen on lisätty ohjeistus virastoille mahdollisen koronavirusepidemian varalle ja siihen varautumiseksi.